Rakennetun ympäristön kohde Riihitie 15

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
 • Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
 • Inventointinumero:
  2017/0061 ( 2012/0014 )
 • Nimi:
  Riihitie 15
 • Osoite:
  Riihitie 15
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Rakennusten lukumäärä:
  1
 • Inventointipäivämäärä:
  16.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Kulmatontti, jolla 1940-luvun puolivälissä valmistunut puukerrostalo. Rakennuksen perusmuoto, julkisivulaudoitus, aukotus, tilajako ja porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset sekä betoniportaat ovat säilyneet kertoen ajan rakentamisen, asumisen ja elämisen tavasta. Edustaa sodanjälkeistä kunnallista asuntotuotantoa. Osa maisemallisesti merkittävää Nekalantien ja Riihitien varsien yhtenäistä kerrostaloaluetta. Näkyvä sijainti Riihitien ja Jokipohjantien kulmassa. Merkittävä osa valtakunnallisesti arvokasta Viinikka-Nekalan aluekokonaisuutta.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Riihitien ja Jokipohjantien kulmauksessa, Riihitien koillispuolella sijaitseva suorakaiteen muotoinen tontti, jolla 1940-luvun puolivälissä rakennettu kaksikerroksinen puukerrostalo.
 • Historia:
  Kaupungin vuokratalo, joka edustaa sodanjälkeisen asuntopulan helpottamiseksi syntynyttä kunnallista asuntotuotantoa.
 • Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontin lähiympäristössä on muita 1940-luvun kaksikerroksisia kerrostaloja. Lounaispuolella on 1960-luvulla rakennettu Riihipuisto ja kaakkoispuolella 1952 valmistunut Nekalan lastentalo.

  Tonttia on rajattu lauta-aidoilla. Osa lauta-aidoista on uusittu hiljattain. Piha-alue yhdistyy saumattomasti koillispuolisen kaupungin vuokratalon, Nekalantie 62 pihaan. Katuliittymä, sisäänkäyntien edustat ja tontin koillisosan autopaikat ovat sorapintaiset. Muutoin piha on nurmella. Muuta kasvillisuutta ei juuri ole. Piha on askeettinen.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet, joiden säilyminen on tärkeää:

  Asuinrakennuksen rakennustyyppi: kaksikerroksinen puukerrostalo

  Asuinrakennuksen alkuperäiset runkomuoto, katon muoto, julkisivujen aukotus, julkisivulaudoitus, pyöröikkunat, porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset ja betoniportaat ja porrashuoneiden sisätilojen pintamateriaalit

  Pihan luonnolliset maastonmuodot ja perinteiset pinnat (sora/hiekka, nurmi)

  Katuliittymän sijainti ja hiekka/sorapinta

 • Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Tampereen kaupunki.

  Kartat: asemakartat, virastokartta, kantakartta, Tampereen kaupunki.

  Maastokäyntivalokuvat, Miia Hinnerichsen.

  Ortoilmakuvat, Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki.

  Rakennuslupa- ja muutoslupakuvat, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 356
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 16.03.2017

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 357
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 16.03.2017

Esinelinkit

Rakennukset

 • Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
   
  Avaa
  1 Riihitie 15 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
    Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kerrostaloalue Nekalassa Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kaupunkikortteli
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017

Muistomerkit, haudat

Lausunnot