Rakennetun ympäristön kohde Eerola

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Herttuala
 • Inventointinumero:
  2015/0002
 • Nimi:
  Eerola
 • Osoite:
  Herttualantie 63
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Inventointipäivämäärä:
  27.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Arkkitehtoniset arvot

  Päärakennus on säilyttänyt hyvin 1920-luvun runkomuodon sekä joitain ajan rakennusmateriaaleja, kuten risti-ikkunat. Se edustaa piirteiltään 1920-30-luvun klassismia.

  Rakennusperinteiset arvot

  Muut pihapiirin rakennukset ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet melko hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet.

  Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan hahmotettavissa 1900-luvun alkupuolen maatilaksi, jossa rakennukset sijaitsevat melko etäällä toisistaan.

  Asutushistorialliset arvot

  Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1920.

  Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot

  Yhteenkuuluva 1920-50-luvuilla rakentunut rakennusryhmä, päärakennus, työväen asuinrakennus, aitta ja kuivausriihi, navetta ja kesäsikala, kertoo 1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.

  Maisemalliset arvot

  Keskeinen sijainti peltojen ympäröimällä korkealla kalliosaarekkeella. Suurehko maisemallinen merkitys etelään Herttualantielle, koillispuoliselle Lahdentielle ja lähiympäristöön.

  Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä

Tekstitiedot

 • Historia:
  Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Isojakokartalla näkyvältä Kirkkojärven rannassa sijainneelta kylätontilta pihapiiri on ensin siirtynyt Ala-Eerolan paikalle ja siitä nykyiselle paikalleen 1920. Eerola sijaitsee alavasta peltomaisemasta kohoavalla kallioisella kukkulalla, Herttualantien ja Lahdentien tuntumassa. Eerolaa ja Ala-Eerolaa yhdistää yhä maastossa hahmottuva peltotie. Vanha Eerola jäi 1920 palvelusväen asuinkäyttöön.

  Eerolan pihapiiriin kuuluu 1920-50-luvuilla rakennetut kookas hirsirunkoinen päärakennus 1920 (1), noppamainen työväen asuinrakennus 1945 (2), aitta ja kuivausriihi 1928, 1969, 1980 (3), kellari ja autotalli 1929 (4), pumppukoppi (5), punatiilinen navetta 1931 (6) sekä kesäsikala 1950 (8). Konehalli (7) on 1990-luvulta. Pihassa kasvaa kookkaita lehtipuita ja pihapiirin itä- ja länsipuolella on laajat omenatarhat.

  Päärakennuksen hirsirunko on Kangasalan vanha pappila, joka on siirretty paikalle 1920. Rakennukseen on 1935 lisätty kookkaat poikkipäädyt ja kuisti ja julkisivut on rapattu.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Asuinrakennuksen 1800-luvun ja 1900-luvun alun vuosikymmenten piirteiden, muotojen ja rakennusmateriaalien säilyminen

  - Kallioiselle avoimien peltojen ympäröimälle kukkulalle rakennetun päärakennuksen ja sitä ympäröivän pihapiirin aseman ja maisemallisen merkityksen säilyminen

  - Useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen

 • Aiemmat tutkimukset:
  Rakennusinventointi, Pauliina Tiusanen, 26.10.2000
 • Kirjalliset lähteet:
  Suomen maatilat, II osa.
 • Suulliset lähteet:
  Omistajat

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot