Arkeologinen kohde Palo (Pahlo) Rentto

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Palo
  Nimi:
  Palo (Pahlo) Rentto
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018824
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  7
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  2
  Lyhyt kuvaus:
  1500-luvun lähteissä mainittu, keskiajalle perityvä kylätontti sijaitsee osin autioituneella alueella Palonkyläntien pohjoispuolella ja osin yhä asutulla ja muinaisjäännöksen kannalta tuhoutuneella alueella Palonkyläntien ja Utukantien väliin jäävällä alueella.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6827701 X2 6827738 X 
  Y1 2498300 Y2 2498345 Y 
  Z1 110 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6828583 P2 (ETRS-TM35FIN) 6828621 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 338755 I2 (ETRS-TM35FIN) 338800 I 
  p1 6831449 p2 6831486 (YKJ)
  i1 3338860 i2 3338906 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohteen rauhoitusluokkaan 2 kuuluvan alueen laajuus on 0,1 hehtaaria ja rauhoitusluokkaan 3 kuuluvan osan laajuus niin ikään 0,1 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin neljä kilometriä koilliseen Aitolahden kirkosta, Sorilanjoen poghjoispuolella. Matkaa jokirantaan on lyhimmillään 320 metriä. Kylätontin rauhoitusluokkaan 2 kuuluva osa on Palonkyläntien pohjoispuolella (Palonkyläntie 88). Rauhoitusluokkaan 3 kuuluva alue sijaitsee puolestaan Palonkyläntien eteläpuolella, Utukantien ja Palonkyläntien väliin jäävällä alueella. Kohteen rauihoitusluokkaan 2 kuuluva osa sijaitsee pienellä kumpareella ja sen kaakkoispuolisella peltoaukealla. Kumpareella kasvaa pieniä puita, pensaita ja heinää. Rauhoitusluokkaan 3 kuuluballa osalla kylätonttia sijaitsee 1900-luvun lopussa tehty omakotitalo, jonka pihapiiri on muokattua nurmialuetta.

  Kohteen kuvaus:
  Palon kylässä oli vuonna 1540 seitsemän taloa: Utukka, Hempura eli Rahola, Rekola eli Sälli, Rentto, Niilo Raholan tila, Holvasti ja Partola (Arajärvi 1954, 706 - 707). Näistä Holvastista ja Partolasta muodostettiin vuonna 1558 oma kylänsä, koska talot sijaitsivat niin kaukana muista kylän taloista (Nummi, Palokangas, Jokinen & Helsing 2007, 25). Rentto puolestaan liitettiin 1680-luvulla Rekolaan ja Niilo Raholan tila hävisi jo 1550-luvulla. Ensimmäinen majninta Palon kylään liittyen on vuodelta 1433, jolloin lautamiesten luettelossa mainitaan Juho Parto Palon kylän Partolan talosta. (Arajärvi 1954, 41)

  Daniel Ekmanin vuonna 1738 laatimassa Palon ja Partolan kylän kartassa näkyvät kaikki viisi kantatilaa Partola, Holvasti, Utukka, Hempura, Rekola sekä ilmeisesti Rentto, joka 1680-luvulla oli yhdistetty Rekolaan. Olof Rehnströmin vuonna 1763 laatiman Palon kylän 3-osaisen isojakokartan ensimmäisessä osassa on mylly Peurantajärvestä laskevassa ojassa. Palon jakokunnassa Utukka, Hempura ja Rekolaolivat keskenään sarkajaossa, ja niiden kahdessa vainiossa olleet pellot

  jaettiin helposti kolmeksi lohkoksi. Utukan, Hempuran ja Rekolan ja Renton lisäksi kartalla on kaksi tonttia, jotka ovat ilmeisesti torppia.(Nummi, Palokangas, Jokinen & Helsing 2007, 25) Torpat, jos sellaisia ylipäätään ovat, on perustettu vuoden 1750 jälkeen.

  Palo (Pahlo) Rentto kohteen alueella on siis 1738 sijainnut kaksi tonttia: Rekolan ja Renton tontit. Rentto liitettiin 1680-luvulla Rekolaan, mutta esiintyy 1738 kartassa kuitenkin erillisenä tonttina. Kiinteän muinaisjäännöksen rauhoitusluokkaan 2 kuuluva osa sijaitsee nimenomaan vanhan Renton tilan kohdalla. Tällä alueella ei sijaitse nykyistä rakennuskantaa. Rekolan tilan kohdalla swen sijaan sijaitsee nykyäänkin asuttu 1900-luvun lopussa rakennettu omakotitalo, jonka perustukset ja pihamaan voimakas maankäyttö ovat mitä ilmeisimmin tuhonneet allaan mahdollisesti olleet maakerrokset.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, 1500-luvun asiakirjoissa mainittu asuinpaikka, joka on edelleen käytössä. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan 10 metriä.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 200 metriä länteen sijaitsee samaan historialliseen kuulunut kohde Palo (Pahlo). Kohteesta noin 440 metriä etelälounaaseen sijaitsee historiallinen myllynpaikka Holvasti ja noin 520 metriäluoteeseen puolestaan historiallisen ajan myllynpaikka Myllymoisio. Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroita.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  H51_5-10-11_Palo_1738.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1738 (Ekman) olevasta Palonkylää kuvaavasta kartasta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN0029.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Palo (Paho) Rentto kylätontti kuvattu idästä. KYY 53: 27
  • Kuvausaika: 8.9.2010
  Kohteen kuva

  H51_5-1_Palo_1763.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1763 (Rehnström) olevasta Palonkylää kuvaavasta kartasta.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Palo Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 966 2022 27.12.2022 Tampere, tilan 837-506-8-17 Rekolankumpu metsänkäyttöilmoitus Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy

Kartta