Arkeologinen kohde Turrin uimala

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Nimi:
  Turrin uimala
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000007513
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  53
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kivirakenteet
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Pyhäjärven rantaan laskevalla rinteellä on kiviterasseja. Ne ovat ilmeisesti jäännöksiä puutarhasta. Paikalla on ilmeisesti ollut huvila.
  Tutkimukset:
  Inventointi 1998 Soininen, kohde 53

  Ark.inv. Teemu Tiainen ja Sinikka Kärkkäinen 2022.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  Nokia
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6819900 P2 (ETRS-TM35FIN) 6819936 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 319627 I2 (ETRS-TM35FIN) 319668 I 
  p1 6822760 p2  (YKJ)
  i1 3319740 i2  (YKJ)

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Kiviterasseja Pyhäjärven rantaan laskevalla rinteellä. Terassit, joiden reunat on ladottu kivistä, ovat muutaman kymmenen sentin korkuisia ja muutaman metrin levyisiä. Ne ovat rinteen suuntaisia (itä-länsi) 20-30 m pituisia. Terasseja on ainakin 2-3 päällekkäin rinteessä. Terassit ovat ilmeisesti jäännöksiä puutarhasta. Paikalla ei enää näy koriste- tai viljelykasveja, mutta paikka on nykyään luonnontilassa ja siellä kasvaa metsää. Paikan pohjoispuolella, rannalla on viimeistään 1920-luvun alussa ollut asutusta (ilmeisesti huvila).

  Inventointi 2022:

  Näyttävimmät paikalta todetut rakenteet sijoittuvat uimarannalle johtavan tien länsipuolelle. Selkeimmät rakenteet ovat kaksi noin itä-länsisuuntaista kivettyä maapengertä, joiden pituus on noin 21-22 m. Pengerten väliin jää 3,5 – 6 m leveä tasattu, mutta kivinen alue. Maanpinta on tasattu eteläisemmän penkereen päältä vielä noin 2,5 m matkalta, jonka eteläpuolella (ylärinteessä) alkaa muokkaamaton kivinen metsämaasto. Eteläisempi kivipenger on puolisen metriä korkea ja koottu keskimäärin kahdesta kivikerrasta. Pohjoisempi penger on korkeimmillaan metrin korkuinen ja koottu 2-4 kivikerrasta.

  Itä-länsisuuntaisten kivettyjen penkereiden länsipuolella on 19,5 m pituinen pohjois-eteläsuuntainen kiveys. Osin epämääräinen kiveys on pikemminkin kivirivi (leveys 0,5 – 1 m), jossa kivet ovat jonossa yhdessä kivikerrassa. Kiveyksen eteläpääty yhtyy eteläisemmän kivipenkereen länsilaitaan ja sen pohjoispääty loppuu (rikkoontunut?) äskettäin rakennettuun leveään kevyen liikenteen väylään.

  Neljäs ja epämääräisin paikalta havaittu kivirakenne sijoittuu uimarannalle vievän tien itäpuolelle. Paikalla on kutakuinkin pohjois-eteläsuuntainen 11,5 m pituinen kivirivi (leveys alle 0,7 m), jossa kiviä on harvassa, mutta suorassa linjassa.

  Paikalta nähdyn ja vanhojen karttojen ja ilmakuvien tarkastelun perusteella kyseessä on 1900-alkupuoliskon asuintaloon liittyvän piharakennuksen pihan reuna-alueen kiveykset ja penkereet, jotka liittyvät pihan raivaamiseen ja tasoittamiseen.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala, Turri, asemakaavan muutosalueen arkeologinen tarkkuusinventointi Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  19.05.2022 28.09.2022
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 798 2021 10.12.2021 Pirkkala, Turrin asemakaavan muutos (nro 264), osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pirkkalan kunta
  Avaa 538 2022 12.08.2022 Pirkkala, Turrin asemakaavan muutos ja laajennus (nro 264), valmisteluaineisto Pirkkalan kunta