Rakennetun ympäristön kohde Eerola - Sahatie 20

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Partola
  Kaupunginosa:
  Pere
  Nimi:
  Eerola - Sahatie 20
  Osoite:
  Sahatie 20
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Rakennusten lukumäärä:
  9
  Inventointipäivämäärä:
  09.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Partolan kylän vanha kantatalo Eerola, jonka nykyiset rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Rakennukset ovat säilyttäneet hyvin alkuperäiset piirteensä. Ne ovat sekä arkkitehtonisesti että rakennushistoriallisest merkittäviä.Tilakeskuksen rakennukset muodostavat ehjän ja kertovan pihakokonaisuuden, jolla on myös suuri maisemallinen merkitys osana Nuolialan laaksoa sekä maakunnallisesti merkittävää Nuolialan-Partolan kulttuurimaisemaa.

  Hyvin säilynyt tilakeskus, kylän vanha kantatalo, jonka rakennuskanta 1900-luvun vaihteesta. Rakennusryhmä muodostaa rakennushistoriallisesti ja maisemalliseti erittäin näyttävän ja yhtenäisen kokonaisuuden.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Eerolan tilan rakennukset sijaitsevat peltojen ympäröimän metsäisen niemen itärinteessä. Rakennusten länsipuolella on matala ja pitkä kallioharjanne. Eerolan tilan rakennukset: päärakennus 1800-luvun lopulta, navetta (1906), liiteri/vaunuvaja, pienempi asuinrakennus, vilja-aitta (1889) ja pieni talousrakennus.

  Tilan eteläpuolen pelloilla on pieni metsäsaareke, jossa on pieni kivipylväille rakennettu hirsinen ja vuorattu rakennus 1900-luvun alusta. Mahdollisesti muonamiehen tms. mökki.

  Rakennuskanta on etupäässä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Rakennusten lisäksi pihassa on uudempi sauna ja pieni huvimaja. Näistä navetta on erittäin koristeellinen ja maisemallisesti näkyvällä paikalla.

  Historia:
  Eerola on Partolan kylän kantatalo ja se mainitaan jo 1500-luvulla. Myöhemmin se on toiminut Suomenmaan Satakunnan henkirakuunarykmentin yläosan komppanian kornetin hevostalona. 1900-luvun alussa sen omisti Pyhäjärven Saha oy.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Eerolaa ympäröinyt vanha agraarimaisema on pääosin hyvin säilynyt. Rakennuksia ympäröivät pellot ovat etupäässä luonnontilassa. Rakennukset ovat rinteessä, länsipuolella on pitkä kallioharjanne

  Pihassa kasvaa vanhoja istutettuja lehti- ja pihapuita mm. tammi, vaahtera, koivu ja sireeni.

  Toimenpidesuositukset:
  Tarkempi inventointi tarpeen tulevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä. Pihapiirin vanha rakennuskanta ja alueen yleisilme (kasvillisuus, tiet, mahdolliset vanhat rakenteet) tulisi säilyttää ja mahdolliset uudistus- ja muutostoimenpiteet tehdä siten etteivät rakennetun ympäristön kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilakeskuksen maisemallisen aseman ja arvon turvaamiseen arvokkaassa Nuolialan-Partolan kulttuurimaisemassa.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkalan rakennushistoriallinen tutkielma 1975, moniste.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Sahatie 20 navetta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Sahatie 20 asutushistoriallinen rakenne
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Partola Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Pirkkala
   
    Pereen-Nuolialan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pyhäjärven saha - muuntaja - kauppa - Eerolan tila Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus teollisuusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002