Rakennetun ympäristön kohde Ollilanniemet - Virkaniemi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Inventointinumero:
  2009 / 217
  Nimi:
  Ollilanniemet - Virkaniemi
  Osoite:
  Virkaniementie 24
  Historiallinen tilatyyppi:
  lohkotila
  Nykyinen tilatyyppi:
  lohkotila
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  19.05.2009

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Vaikka kohteeseen kuuluneet rakennukset; 1800/1900-luvun alusta peräisin oleva huvila, rantasauna ja 1920/1930-luvuilta peräisin ollut henkilökunnan asuinrakennus ovat hävinneet, omaa kohde merkitystä maisemallisena kokonaisuutena ja tutkimusalueelle sekä Pyhäjärven rannoille tyypillisesti huvilakulttuurista kertovana kohteena. Pihapiirissä on jälkiä tuosta ilmiöstä, joka Virkaniemessä oli aikoinaan poikkeuksellisen edustavaa näyttävän päärakennuksen lisäksi puistomaisine istutuksineen, pihan pengerryksineen ja koristeineen. Tänään ainoa jäljellä oleva rakenne on kivivalli/kellari huvilan perustusten itäpuolella.

  Hyvin säilynyt huvilarakennus ja miljöökokonaisuus 1920-luvulta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohdenumero 2009 / 217 Virkanimentie 24, Ollilanniemet (Virkaniemi)

  Kohteessa on sijainnut 2005 palanut 1800/1900-lukujen vaihteessa rakennettu huvila ja 2008 puretut 1910-1920-luvulta peräisin olleet rantasauna ja henkilökunnan asuinrakennus. Ainoa jäljellä oleva rakenne on huvilan itäpuolelle rakennettu kivivalli, jossa on kellari. Kivivalli on rakennettu suurista lohkotuista luonnonkivistä kylmämuuraamalla ja sen itäsivuun on sijoitettu kellari, osittain rakenteessa on hyödynnetty olemassa olevaa kalliorinnettä. Kivivallin alkuperäinen tarkoitus on todennäköisesti ollut toimia tukirakenteena pihapiirille. Kellarissa on sisällä betonisia tukirakenteita, tiilimuurausta ja aaltopellistä tehty ilmeisesti rautatiekiskoilla tuettu kattorakenne.

  Historia:
  Virkaniemi on lohkottu Ollilan kantatilasta vuonna 1893. Tuolloin tilan osti Puuvillatehtaan isännöitsijä Henrik Sulin, Sulinilta tilan osti 1910/1920-luvulla Rafael Haarla. Haarlan aikana tilaan ostettiin lisää maata. Sulin rakennutti paikalla alunperin sijainneen pienen hirsihuvilan, joka oli hirsipintainen ja punamullalla maalattu. 1920-luvulla Haarla uudisti huvilan klassistiseen tyyliin.

  Kiinteistöstä on 1930-luvun alkupuolella erotettu Kalaniemen huvilan maa-ala.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohde sijaitsee Virkaniemi -nimisessä Pyhäjärveen pistävässä niemessä kattaen sen kokonaan. Niemi on paikoin säilynyt luonnontilaisena. sen sijaan huvilan entistä pihapiiriä on voimakkaasti muokattu mm. pengerryksin, portain, erilaisin koristeaihein ja puistomaisin istutuksin. Pihapiirin eteläpuolella oleva peltoalue on säilynyt isojaon ajoilta 1760-luvulta nykypäiviin saakka avoimena maisematilana.
  Toimenpidesuositukset:
  Virkaniemi tulee huomioida maankäyttötoimenpiteissä, vaikkei siellä enää muita rakennuksia kivikellaria lukuunottamatta olekaan. Niemi on luonnonympäristönä sekä huvilapuutarhana merkittävä.

  Itse kivivalli/kellarakenne vaatii toimenpiteitä säilyäkseen turvallisena.

  Kaava:
  Ei voimassa olevaa kaavaa.
  Kirjalliset lähteet:
  Heiskanen, Jari 2002. Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002. Pirkanmaan maakuntamuseo.

  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatkanlahden alue Muu hanke- tai tutkimusalue omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Naistenmatkanlahden kulttuuriympäristöselvitys Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
  Arkeologinen inventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  10.05.2009 30.08.2009
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta