Rakennetun ympäristön kohde Hopeaniemi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Inventointinumero:
  2009 / 209
  Nimi:
  Hopeaniemi
  Osoite:
  Talvitie 21
  Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  4
  Inventointipäivämäärä:
  25.05.2009

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  1910-luvulla rakennettu huvila, jossa on selkeitä myöhäisjuugendin tyylipiirteitä. Arkkitehtonisesti ja alueen 1900-luvun alun huvilakulttuurista kertova arvokas kohde. Huvila, rantasauna ja piharakennus muodostavat hyvin alkuperäiset ulkonaiset piirteensä säilyttäneen kokonaisuuden.

  Hyvin säilynyt pieni huvilarakennus 1910-luvulta Pyhäjärven rannalla.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohdenumero 2009 / 209 Talvitie 21, Hopeaniemi

  Suorakaiteen muotoinen tontti sijaitsee Talvitien päässä länsipuolella. Huvila sijaitsee melko keskellä tonttia, rantasauna koilliskulmassa ja piharakennukset sijaitsevä lähellä tontin etelärajaa. Rakennuksista inventoitiin huvila, rantasauna ja vanha piharakennus.

  Rakennukset ovat melko hyvin puiden suojassa rantasaunaa lukuunottamatta, joka näkyy hyvin järvelle päin.

  Vuoden 2002 - kulttuuriymp. selvitys:

  Hopeaniemi on pieni huvilarakennnus Pyhäjärven rannassa Pirkkalan kunnan keskusta pohjoispuolella. Kiinteistöön kuuluva kansallisromanttistyylinen asuinrakennus, sauna ja ulkohuone/liiteri, jotka ovat rakennettu todennäköisesti 1900-l alkupuolella. Ulkohuoneen sisäpuolella on kaiverrettu vuosiluku 1912. Lisäksi tontilla on kaksi pientä uudempaa talousrakennusta.

  Asuinrakennus on pieni paritupamainen n. 5x9 metriä oleva rakennus. Nurkkakivillä oleva hirsirunko on ehkä vanhemmasta rakennuksesta. Vuoraus on profiloitu peiterimavuoraus, jossa profilointi on rimojen lisäksi myös alalaudan reunassa. Päätykolmioissa on vaakaponttilaudoitus ja räystäskoriste. Vuorauksen väri on vaalean ruskea. Nurkka- ja vuorilaudat ovat ruskeat. Ikkunat ja vuorilaudat edustavat kansallisromanttista tyyliä. Vuoliasten päät ovat koristellut. Rannanpuolella rakennuksessa on leveä kuisti, joka on vuonna 1937 lasitettu suurilla 1-ruutuisilla vedetystä lasista tehdyillä ikkunoilla. Yläkerrassa on länsipäässä pieni avokuisti, jonka tukena on kaksi hyvin pitkää ratakiskoa. Kate on punaiseksi maalattua saumapeltiä, jalkarännein. Sauna on verhoiltu ja maalattu samalla tavalla kuin asuinrakennus.

  Hopeaniemen huvila on ulkoisesti hyväkuntoinen ja hyvin sälilynyt vuosisadan alun kuosissa.

  Historia:
  Tontti on lohkottu vuonna 1929 alunperin Ollilan kantatilaan kuuluneista maista. Pieni huvilarakennus on rakennettu ehkä 1912, vuosiluku on kaiverrettu piharakennuksen ulkohuoneen sisäpuolelle. Heiskanen (2002) arvelee, että huvilan hirsirunko voi olla peräisin vanhemmasta rakennuksesta.

  Huvilan osti vuonna 1937 tamperelainen Finlaysonin tehtaan lääkäri Herbert Fock. Huvila on edelleen saman suvun hallussa.

  Kiinteistön nimi juontaa tontille istutettuihin hopeapajuihin.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kiinteistö sijaitsee loivasti Pyhäjärveen laskevalla rinteellä. Huvilan ja rannan välinen alue on betoniperustukselle rakennettua puuterassia lukuunottamatta melko luonnontilainen, kun taas huvilan eteläpuoli on muokattua puutarhaa. Siellä on runsaasti marjapensaita ja omenapuita. Rannan puolella kasvaa koivuja ja muutama mänty, aluskasvillisuus on lähinnä varpuja ja kieloja. Tontilla kulkee muutamia liuskekivillä päällystettyjä polkuja.

  Rannanpuolella maasto on luonnontilassa ja viettää kohti rantaa. Tontin koillispuolella on vuosisadan alun kivilaiturin vähäisiä jäännöksiä. Itäpuolella on Kuusikko-niminen kiinteistö, joka on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Länsipuolella on suvun uudempi kesäasunto. Talvitien varrella on säilynyt osa 1900-luvun vaihteessa rakennettuja asuinrakennuksia. Talvitie voi viitata vanhaan Pyhäjärvellä kulkeneihin reitteihin.

  Toimenpidesuositukset:
  Kohde edustaa tutkimusalueen vanhinta alkuperäisessa asussaan säilynyttä rakennuskantaa ja on siten ehdottomasti säilytettävä. Kohteen kulttuurihistorialliset arvot ovat merkittävät. Kohde on tutkimusalueella, mutta myös laajemmin Pyhäjärven ranta-alueilla ainutlaatuinen 1900-luvun huvilakulttuurista kertova kokonaisuus Myös kohteen ympäristön säilyttäminen nykyisenkaltaisena on ensiarvoisen tärkeää.

  Rakennuksiin tehtävissä korjauksissa tulisi käyttää rakennusajankohdalle tyypillisiä ratkaisuja ja materiaaleja.

  Kaava:
  Yleiskaava 1995
  Kirjalliset lähteet:
  Heiskanen, Jari 2002. Pirkkalan kunnan rakennuskannan inventointi. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Talvitie 21 huvila
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002   Talvitie 21 sauna
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003   Talvitie 21 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatkanlahden alue Muu hanke- tai tutkimusalue omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Naistenmatkanlahden kulttuuriympäristöselvitys Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
  Arkeologinen inventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  10.05.2009 30.08.2009
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta