Rakennetun ympäristön kohde Kalaniemi (Tuuliniemen huvila)

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Vanha kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Inventointinumero:
  2009 / 216
  Nimi:
  Kalaniemi (Tuuliniemen huvila)
  Osoite:
  Virkaniementie 23
  Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  4
  Inventointipäivämäärä:
  21.05.2009

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Arvojen perustelu:
  Alkuperäisessä asussaan lähes täysin säilynyt Tuuliniemen huvila edustaa 1930-luvun lopun rakennusperinteitä ja aikakauden "ultramodernia" funktionaalista arkkitehtuuria (Hinnerichsen 2008). Huvila ulkorakennuksineen on harvinaislaatuinen kokonaisuus.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohdenumero 2009/ 216 (Tuuliniemen huvila / Kalaniemi)

  Virkaniementie 23 kiinteistö sijaitsee Virkaniementien länsipuolella. Kiinteistö käsittää Pyhäjärveen rajautuvan niemen kokonaisuudessaan.

  Lähimmät rakennukset sijaitsevat lahden vastakkaisella rannalla.

  Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksen kuvaus:

  Tuuliniemen huvila on kaksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen ja pulpettikattoinen. Rakennuksen itäpäädystä on sisäänkäynti avokuistilta, jonka pulpettikatosta kannattelevet etukulmista vihreiksi maalatut puupilarit. Pääsisäänkäynti on eteläsivulta länsipäädyn lasikuistille. Kuistin päällä on parveke. Pohjoisivulla on yksi sisäänkäynti ja käynti avokellariin. Rakennus on rankorunkoinen ja sen julkisivut on verhottu kellanruskealla limilaudoituksella. Perustus on valettu betonista. Ikkunat ovat puurunkoiset ja niiden puitteet ja karmit ruskeiksi maalatut. Ikkunoita kiertävät kapeat ja yksinkertaiset vihreiksi maalatut vuorilaudat. Alakerran ikkunat ovat 1930-luvulle tyypilliset "fortuskalliset" eli tuuletusikkunalliset. Rantasauna noudattelee muodoltaan ja rakennusmateriaaleiltaan päärakennusta, myös väritys on sama.

  Tuuliniemen huvila ulkorakennuksineen edustaa 1930-luvun funktionalismia. Rakennusten muotokieli muistuttaa ajan osuuskaupparakennuksien arkkitehtuuria.

  Historia:
  Virkaniemen tontti on lohkottu alunperin Ollilan tilasta vuonna 1893. Tuuliniemen huvilan maa-alue kuuluu Naistenmatkan rekisterikylään ja on todennäköisesti kuulunut vuoteen 1936 asti viereisen Virkaniemen huvilan alueisiin. Tampereen pellavatehtaan isännöitsijä Sulin rakennutti 1900-luvun vaihteessa Naistenmatkan Virkaniemeen huvilakiinteistön. Vuosina 1926 - 1997 kiinteistön omisti kauppaneuvos Rafael Haarla ja hänen perillisensä. Tilan nykyinen omistaja on Pirkkalan kunta. Huvilan päärakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2005.

  Tuuliniemi on rekisteröity tilana vuonna 1936. Tilalla sijaitsevat rakennukset huvila, rantasauna, rantavaja ja autovaja lienee rakennettu vielä ennen 1940-luvun vaihdetta, sillä Pirkkalan kunnalla on rakennuslupapiirrokset vuodesta 1948 alkaen, eikä niiden joukosta löydy Tuuliniemen huvilaa. Huvilan rakennuttajasta ei ole tietoa. Itse hyvila on rakennettu vuonna 1936.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontti on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Alueella kasvaa pääasiassa mäntyjä ja joitain lehtipuita. Aluskasvillisuus on pääasiassa varpuja, mustikkaa ja sammalta. Rannoilta näkee paikoin Pyhäjärven entisen rantaviivan ennen 1800-luvulla tapahtunutta pinnan laskua. Paikoin ranta on kallioinen ja laskee melko jyrkästi veteen.
  Toimenpidesuositukset:
  Kohde on harvinaislaatuinen kokonaisuus, joka tulee pyrkiä säilyttämään. Myös kohteen lähiympäristö tulisi säilyttää rakentamisesta vapaana.

  Kohteeseen tehtävissä korjaustoimenpiteissä tulisi käyttää rakennusajankohdalle tyypillisiä ratkaisuja ja materiaaleja.

  Kaava:
  Ei voimassa olevaa asemakaavaa.
  Aiemmat tutkimukset:
  Hinnerichsen, Miia 2008. Pirkkalan moderni rakennusperintö. Rakennetun ympäristön selvitys 2008. Pirkkalan kunta.

  Kirjalliset lähteet:
  Hinnerichsen, Miia 2008. Pirkkalan moderni rakennusperintö. Rakennetun ympäristön selvitys 2008. Pirkkalan kunta.

  Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksen lähteet: Peruskartta, Pirkkalan kunta; Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2002.

  Suulliset lähteet:
  Antti ja Tuija Brax 22.5.2009

  Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksen lähteet: Mari Hietamäki, kaavoitusjohtaja, Pirkkalan kunta.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Virkaniementie 23 huvila
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002   Virkaniementie 23 sauna
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003   Virkaniementie 23 piharakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  004   Virkaniementie 23 autotalli
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatkanlahden alue Muu hanke- tai tutkimusalue omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Naistenmatkanlahden kulttuuriympäristöselvitys Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
  Arkeologinen inventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  10.05.2009 30.08.2009
  Avaa Pirkkala moderni rakennusperintö Rakennetun ympäristön selvitys 2008 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  16.01.2008 29.01.2008

Kartta