Alue Tervaniemi

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Tervaniemi
  Nimi:
  Tervaniemi
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Viimeistään keskiajalla muodostunut Kuhmalahden kylä, josta ensimmäinen kirjallinen maininta on vuoden 1543 maakirjassa. Kylässä on ollut kaksi kantataloa, nimetön ja Hemminki, joista halkomalla ovat syntyneet kaikki kylän nykyiset talot. Hemminki halottiin 1580-luvulla Hemmingiksi ja Tapanilaksi, Hemminki edelleen 1728 Pitkäläksi ja Tulokkaaksi ja Tulokas edelleen 1783 Mäki-Tulokkaaksi ja Kylä-Tulokkaaksi. Nimettömästä kantatalosta puolestaan muodostui halkomisen seurauksena 1561 Anttila ja Mattila, joista Mattila halottiin 1684 Mattilaksi ja Heikkiläksi, ja Anttila 1687 Tuomaalaksi ja Penttiläksi.

  Kylän tiiviisti rakennettu kylätontti, jolle kaikki kylän talojen asuin- ja piharakennukset oli rakennettu, sijaitsi nykyisen Tervaniemi nimisen tien mutkassa, Mattilan eteläpuolella. Isojakoasiakirjat ovat Tervaniemen kylän osalta puutteelliset, mutta ilmeisesti talonsiirtoihin ei 1790-luvulla suoritettu isonjaon yhteydessä ryhdytty, joskin tontteja laajennettiin. 1840-luvulla piirretyssä Längelmäveden vesijättömaiden jakokartassa Tervaniemen kylä on vielä tiivis 8 taloinen ryhmäkylä. 1800-luvun kartoille on merkitty useampia myllyjä Tervaniemen myllyojan varteen. Penttilä näyttää myös siirtyneen 1800-luvun lopussa kylätontilta nykyisen Mäki-Penttilän kohdalle.

  Uusjako Tervaniemen kylässä suoritettiin vuosina 1917-1932, koska tilojen maat olivat monena sekavana palstana ja kyläkeskus ahdas. Uusjako muokkasi kylää merkittävästi. Sen seurauksena siirtyivät uuteen paikkaan Tuomaala, Mäki-Tulokas, Kylä-Tulokas, Kylä-Penttilä ja Setälä. Kylä-Tulokkaan talouskeskus siirrettiin isännän toivomuksesta Vedentaustan puolelle nykyiselle paikalleen. Kantatilojen lisäksi siirtymään joutuivat myös monet entiset torpat ja mäkituvat. Uuteen paikkaan siirrettiin Mutkala, Tuomela, Peltomäki, Töyrylä, Niepola sekä Mäkisen, Koiviston, Källin, Matinojan ja Rehvalan asuinrakennukset. Rakennukset sovittiin siirrettäviksi uusille paikoilleen toukokuun 1. päivään 1934 mennessä.

  Kylä on 1900-luvulla jakautunut maantieteellisesti kahtia Tervaniemenlahden länsipuoliseen vanhan kylän puoleen ja lahden itäpuoliseen ns. Vedentaustan puoleen.1950-60-lukujen taitteessa valmistui uusi kylän läpi lännestä itään vievä maantie (325). Kylän eteläosa on suurelta osin asumatonta metsä- ja suoaluetta. Kylän koilliskulmalle Kuhmajärven rannoille on 1950-luvulta lähtien rakennettu kesämökkejä.Tervaniemenlahdella ei ole kesämökkejä. Järvenlahti on 2000-luvulla määritelty natura-alueeksi lintuarvojensa vuoksi. Tervaniemen kulttuurimaisema tervaniemenlahden länsipuolella on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi.

  Tervaniemen kylältä on Pohjan kyläosayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan alueilta erikseen inventoitu 5 kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittävää pihapiiriä/kohdetta sekä yksi aluekokonaisuus, arvoalue A6 Tervaniemen kyläkeskus.

  Aiemmat tutkimukset:
  Raine Raitio, Kuhmalahden yleispiirteinen rakennusinventointi 2001.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1957. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Uusjakokartta 1932. Kansallisarkisto.

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isojakokartta 1775. Maanmittauslaitoksen arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  tervaniemi.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Tervaniemen kylän rajat. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  tervaniemi 1855.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1855 laaditusta senaatinkartasta Tervaniemen kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  tervaniemi 1899.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1899 laaditusta pitäjänkartasta Tervaniemen kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  tervaniemi 1950-l.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1957 peruskartasta Tervaniemen kylän kohdalta. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  tervaniemi-kult-hist-arvot.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tervaniemen kylän kulttuurihistorialliset arvot.
  • Kuvausaika:

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kalaniemi 1 Tervaniemi
   
    1000009328 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös esihistoriallinen
   
  Avaa Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kalaniemi 2 Tervaniemi
   
    1000009329 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös esihistoriallinen
   
  Avaa Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kalaniemi 3 Tervaniemi
   
    1000009330 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös esihistoriallinen
   
  Avaa Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Koivusaari Tervaniemi
   
    1000009331 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös esihistoriallinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kylä-Tulokas Tervaniemi
   
    Kaanaantie 204  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Koivisto (Kullankumpu) Tervaniemi
   
    Kaanaantie 236  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Rauhamäki Tervaniemi
   
    Kaanaantie 244  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Tervaniemen työväentalo Tervaniemi
   
    Pohjantie 159 kokoontuminen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Tapanila Tervaniemi
   
    Tervaniemi 18  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Mattila Tervaniemi
   
    Tervaniemi 66  

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016