Rakennetun ympäristön kohde Nekalantie 66 68 70 72 74 76 ja Riihitie 19 21 23 25 27

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
  Inventointinumero:
  2017/0070
  Nimi:
  Nekalantie 66 68 70 72 74 76 ja Riihitie 19 21 23 25 27
  Osoite:
  Nekalantie 66 68 70 72 74 76 ja Riihitie 19 21 23 25 27
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  12
  Inventointipäivämäärä:
  20.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Suuri, ilmeeltään osin moderni tontti, jolla yksitoista 1940-luvun puolivälissä rakennettua kaksikerroksista kerrostaloa. Rakennusten perusmuoto, aukotus, tilajako ja porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset sekä betoniportaat ovat säilyneet kertoen ajan rakentamisen, asumisen ja elämisen tavasta. Edustaa sodanjälkeistä kunnallista tai puolikunnallista asuntotuotantoa. Entisellä yleisellä sauna-, liike- ja asuinrakennuksella, Nekalantie 76, on lisäksi taloushistoriallisia arvoja sekä maisemallisesti erittäin keskeinen sijainti vilkkaasti liikennöityjen Nekalantien ja Kuokkamaantien välissä, ns. Nekalan kulman alueella. Osa valtakunnallisesti arvokasta Viinikka-Nekalan aluekokonaisuutta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Nekalantien, Kuokkamaantien ja Riihitien rajaama suuri tontti, jolla yksitoista 1940-luvun puolivälissä rakennettua kaksikerroksista kerrostaloa. Rakennuksista 10 on puurunkoista ja yksi tiilirunkoinen.
  Historia:
  Tontin rakennukset on suunniteltu kaupungin arkkitehtiosastolla vuosina 1945-47, mistä päätellen ne ovat alkujaan olleet kaupungin vuokrataloja. Nekalaan on rakennettu sekä kunnallisia että puolikunnallisia kerrostaloja. Puolikunnalliset talot ovat olleet kaupungin rakentamia, mutta toisin kuin tavallisissa vuokrataloissa, talojen asukkaat ovat vuokraa maksamalla voineet lunastaa asunnon itselleen. Nykyisin tontin rakennukset muodostavat as oy Kotivainio -nimisen asunto-osakeyhtiön. As Oy on perustettu 1978.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontin luoteispuolella on muita 1940-luvun kaksikerroksisia kerrostaloja. Koillispuolella on nykyisin rakentamaton Iidesjärven ranta-alue. Lounaassa on Nekalan lastentalo. Kaakossa on Nekalantien, Kuokkamaantien ja Seppäläntien rajaama pieni puistoalue ja Nekalankulman kioski. Eteläpuolella on ns. ruotsalaiskylän pientaloja.

  Tontti on rajattu orapihlaja-aidalla. Katuliittymät, rakennusten ympäri kierävät ajotiet, sisäänkäyntien edustat ja autopaikat ovat sorapintaiset. Sora-alueiden välissä on kapeat nurmialueet, joilla kasvaa kuusia, koivuja, pilvikirsikkaa ja koristepensaita. Piha on uudistettu 2000-luvulla, ilmeisesti rakennusten laajan peruskorjauksen yhteydessä. Samalla tontin keskiosaan on rakennettu loivakattoinen puurakenteinen piharakennus ja pihaan upotettu jäteastioita. Piha on muutoksista johtuen osin moderni.

  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet, joiden säilyminen on tärkeää:

  Asuinrakennusten rakennustyyppi: kaksikerroksinen kerrostalo

  Asuinrakennusten alkuperäinen runkomuoto, katon muoto, julkisivujen aukotus, julkisivujen laudoitus-/rappaustapa, porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset, betoniportaat ja porrashuoneiden mahdolliset alkuperäiset sisätilojen pintamateriaalit

  Pihan luonnolliset maastonmuodot ja perinteiset pinnat (sora/hiekka, nurmi)

  Pihan perinteinen kasvillisuus: nurmi, lehtipuut, koristepensaat, orapihlaja-aita

  Katuliittymien sijainti ja hiekka/sorapinta

  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Tampereen kaupunki.

  Kartat: asemakartat, virastokartta, kantakartta, Tampereen kaupunki.

  Maastokäyntivalokuvat, Miia Hinnerichsen.

  Ortoilmakuvat, Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki.

  Rakennuslupa- ja muutoslupakuvat, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA D
  • Alanumero: 3067
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: V. O. Kanninen
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: VAR
  • Alanumero: 5605
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: E.M. Staf
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 295
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 296
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 297
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.02.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 298
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 299
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 300
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  1 2 3 4 5 Nekalantie 66 68 70 72 74 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  6 Nekalantie 76 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  7 8 9 10 11 Riihitie 19 21 23 25 27 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017