Alue Tanila kylätontti

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Tanila
  Nimi:
  Tanila kylätontti
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  kyläkeskusta
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Tanilan arvoalue käsittää historiallisen Tanilan kylätontin välittömine lähiympäristöineen. Alueella on säilynyt vanhoja kantatalojen pihapiirejä. Tanilan ja Jutilan pihapiireissä on vanhaa, suhteellisen edustavaa rakennuskantaa. Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä (Museoviraston rajaus 1993) Sankilan ja Pirkkalan kirkon välisellä alueella, maisemallisesti keskeisellä paikalla.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Tanilan kylä Sikojoen itärannalla, vanhan kylätien varrella on historiallisesti ja maisemallisesti erityisen merkittävä osa ympärillä aukeavaa laajaa, valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Ympärillä olevat laajat peltoalueet ovat säilyneet pääosin rakentamatta. Tanilan kylän vanha, isojaon aikainen kylätontti sijaitsi nykyisten Tanilan ja Jokikummun (Jutila) länsipuolella, lähempänä rantaa. Kokonaisuudesta vain Toosin talo on siirretty kylän itäpuolelle 1800-luvulla. Säilynyt rakennuskanta on etupäässä 1800-luvun lopulta ja 1900- alkupuolelta, joskin mm. asuinrakennuksia on uudistettu viime vuosina.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002