Rakennetun ympäristön kohde Viinikanpuisto

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
 • Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
 • Inventointinumero:
  2017/0076
 • Nimi:
  Viinikanpuisto
 • Osoite:
  Viinikanpuisto ( Viinikanpuisto / Nekalantie / Viinikankatu )
 • Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
 • Inventointipäivämäärä:
  20.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Arvojen perustelu:
  1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun välisenä aikana rakennettu esplanadimainen Viinikanpuisto on olennainen osa Viinikan ja Nekalan puutaloalueiden maisemaa. Se on säilyttänyt pääsääntöisesti hyvin 1940-1950-lukujen taitteessa toteutetun ilmeensä. Puistohistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Viinikanpuisto sijaitsee Nekalan ja Viinikan kaupunginosien rajalla. Pitkän esplanadimaisen, koillis-lounaissuuntaisen puiston molemmin puolin on kadut, jotka nykyisin ovat molemmat nimeltään Viinikanpuisto. Aiemmin luoteispuolinen katu oli nimeltään Rantaraitti ja kaakonpuolinen Teiskolantie. Katujen ja puiston välissä on avo-ojat. Puisto kaartuu hieman länsipäästä, joten näkymä pysyy kulkiessa mielenkiintoisena, eikä puistoa voi nähdä suoraan päästä päähän. Koillispäädyssä Viinikanpuisto päättyy Nekalantiehen ja lounaispäädyssä Viinikankatuun. Poikkikadut lännestä itään ovat Lylytie, Ahlmanintie, Kaakontie/Kaakonkuja ja Erätie.

  Viinikanpuiston varrella on 1930-40-luvuilla rakennettuja asuinkortteleita, joiden rakennukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta puisia puolitoistakerroksisia yhden tai kahden perheen pientaloja. Tontteja ja katualuetta rajaavat vaihtelevasti pensasaidat, kuusiaita sekä pystylauta-aidat. Jotkut tonteista ovat kokonaan aitaamattomia. Viinikanpuistolta puuttuvat esplanadeille luonteenomaiset pääteaiheet. Luoteispäässä on Iidesjärven rantaan ulottuva viheralue sekä 1950-luvun alussa rakennettu Lampipuisto. Lounaispäässä on Pahalampi ja sitä ympäröivä puistoalue. Lisäksi kaakkoisreunalla, Viinikanpuiston keskivaiheilla Kaakontien molemmin puolin on pienet asuinkortteleiden sisään ulottuvat puistotaskut, joista käytetään nimitystä Kaakonpuisto länsi ja itä.

  Viinikanpuisto on kaavoitettu puistoksi jo Viinikan ensimmäisessä 1914 hyväksytyssä asemakaavassa. Viinikanpuiston kohdalla kulki Pahaoja niminen puro Pahalammesta Iidesjärveen, eikä alue kosteutensa vuoksi soveltunut tonttimaaksi. 1920-30-luvuilla kaavoituksen ja rakentamisen laajetessa Nekalan alueelle Viinikanpuistosta muodostui palokuja puutaloalueiden väliin. Mahdollisen tulipalon toivottiin pysähtyvän puistoon. Pahaoja kaivettiin 1930-luvun alussa työllisyystöinä koko matkaltaan kulkemaan maanalaisessa rumpuputkessa.

  Viinikanpuiston rakentaminen kuitenkin viivästyi todennäköisesti siksi, että nopeasti kasvavan kaupungin resurssit eivät riittäneet esikaupunkien puistojen rakentamiseen. Vanhojen valokuvien perusteella puiston länsipäässä on 1930-luvulla kasvanut muutamia koivuja ja sitä on käytetty leikkipaikkana. Sotien aikana ja sen jälkeisellä pulakaudella lähes koko puistoa käytettiin viljelyyn.

  Viinikanpuiston rakentaminen käynnistyi sen keskivaiheelta, Erätien ja Ahlmanintien väliseltä alueelta, jonne on istutettu puurivit 1940-luvun puolivälissä. Puistosuunnitelmassa puuriveihin on suunniteltu istutettaviksi koivuja noin 10 metrin välein. Lisäksi hiekkakäytäviin, puiden väleihin on suunniteltu pieniä sisennyksiä ja niihin oleskelualueita, penkkejä ja hiekkalaatikoita. Suunnitelmasta poiketen puurivit on istutettu lehmuksista. Oleskelualueet ovat ilmakuvien perusteella jätetty rakentamatta. Pituussuuntaisten hiekkakäytävien lisäksi puiston keskivaiheilla Ahlmanintien ja Kaakontien välissä on muutamia poikittaiskäytäviä ja molemmissa päissä viistoja puistokäytäviä. Poikittaiset puistokäytävät ovat myöhemmin kadonneet. Länsipäähän on 1947 laadittu erillinen suunnitelma leikkialuetta varten. Leikkialue on myöhemmin poistettu ja alue maisemoitu vastaamaan muuta puistoa.

  Viinikanpuiston länsipäähän on 2000-luvulla sijoitettu Molok-jäteastia ja valaisimet on uusittu hiljattain. Muutamia puurivien lehmuksia on korvattu uusilla. 2000-luvulla puistoon on Tampereen seurakuntien, Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja Euroopan Unionin aluekehitysrahaston rahoittamana pystytetty metallikehyksisiä runotauluja, jotka ovat osa Viinikan hiljaisen polun kaupunginosareittiä. Puistossa ei lehmusrivejä lukuun ottamatta ole muita istutuksia, eikä metallisia vihreitä roskiksia, runotauluja ja Molok-jäteastiaa lukuun ottamatta muita kiinteitä rakenteita. Kesäisin puistossa on penkit.

 • Toimenpidesuositukset:
  Viinikanpuistolle tyypillisiä ja säilyttämisen arvoisia piirteitä ovat:

  Esplanadimainen, kapea, pitkä, molemmin puolin katujen ja niiden reunassa kulkevien matalien avo-ojien reunustama muoto, puustoltaan saman ikäiset lehmusrivit, hiekkakäytävät ja niiden linjaukset.

 • Kirjalliset lähteet:
  Nekalan ja Viinikan asemakaavat. Tampereen kaupunki.

  Ortoilmakuvat ja viistoilmakuvat, Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.

  Viinikanpuiston puistosuunnitelma (ei vuosilukua). Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Viinikanpuiston puistosuunnitelma 1947. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Vanhat valokuvat, Vapriikin kuva-arkisto.

 • Suulliset lähteet:
  Nekalan inventoinnin yhteydessä haastatellut alueen pitkäaikaiset asukkaat.

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: AL
  • Alanumero: 1935:898
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Veikko Kanninen
  • Kuvausaika: 22.07.1935

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: AL
  • Alanumero: 1935:901
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Veikko Kanninen
  • Kuvausaika: 22.07.1935

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 365
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 374
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 09.03.2017

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 375
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 376
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 377
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017

Muistomerkit, haudat

Lausunnot