Arkeologinen kohde Tampereen tiilitehdas

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Messukylä
  Kaupunginosa:
  Kaleva
  Nimi:
  Tampereen tiilitehdas
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  teollisuuskohteet
  Tyypin tarkenne:
  tiiliruukit
  Laji:
  muu kohde
  Ajoitus:
  uusi aika
  Lyhyt kuvaus:
  Tiilitehtaan osittain säilynyt paikka.
  Tutkimukset:
  Raninen 2016, inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212311
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  Z1 102 Z2 107 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN)  P2 (ETRS-TM35FIN)  P 6822413
  I1 (ETRS-TM35FIN)  I2 (ETRS-TM35FIN)  I 330348
  p1 6822384 p2 6822441 (YKJ)
  i1 330330 i2 330365 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  ETRS-TM35FIN
  Paikannustarkkuus (arvio):
  +- 2 metriä.
  Kohteen laajuus:
  Noin 9500 neliömetriä.
  Rajausperusteet:
  Ilmakuva 1946.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kaupunkialuetta.
  Kohteen kuvaus:
  Tampereen tiilitehdas perustettiin vuonna 1933 kiinteistöön, jossa oli jo vuosisadan alussa toiminut Kämärin tiilitehdas (Hildén 1988).

  Tiilitehtaan kiinteistö on vuoden 1942 asemakartan perusteella sijainnut alueella, joka nykyisin sijaitsee Pellervonkadun itäpään pohjoispuolella ulottuen idässä suunnilleen Hervannan valtaväylään. Alue on pääosin rakentamaton, mutta muokattu (päällystettyjä pihoja, puistoa, pysäköintitilaa jne). Vuoden 1946 ilmakuvasta päätellen suurimmassa osassa kiinteistöä oli pitkiä ja kapeita puukatoksia (luult. kuivauslatoja), joiden mahdollisten jäännösten kulttuuriperintöarvo ei liene suuri.

  Itse tehdasrakennus on ilmakuvasta päätellen ollut noin 50 metriä pitkä ja 15 metriä leveä. Se on sijannut Kalevanpuiston koulutalon kaakkoispuolisen leikkipaikan ja puiston alueella. Maa on voimakkaasti muokattua, mutta ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tästä varsinaisesta tiilitehdasrakennuksesta on säilynyt maanalaisia jäännöksiä. Ei kuitenkaan tiedetä, onko tämä tiilitehdasrakennus ollut olemassa jo 1900-luvun alussa. Jos se on rakennettu vasta v. 1933, se on liian nuori suojelukohteeksi.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 199
  • Alanumero: 77
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Sami Raninen
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kaleva Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen kantakaupunki, arkeologinen inventointi. Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.10.2016 31.12.2016