Rakennetun ympäristön kohde Sudenkatu 3

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Sudenkatu 3
  Osoite:
  Sudenkatu 3 - Majavankatu 9
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  14.11.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistön alkuperäisyysaste on hieman heikentynyt katemateriaalin vaihtamisen vuoksi. Muutoin kohde edustaa erinomaisesti aikakautensa rakennusperinteitä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla pääkadun varressa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön koillis-lounaissuuntainen, epäsäännöllisen suorakaiteenmuotoinen tontti (1690,8 m2) sijaitsee Sudenkadun ja Majavankadun kulmassa, siten että tontin kaakkoissivu rajautuu Sudenkatuun ja lounaissivu Majavankatuun. Tontti on pääosin rajaamaton, ainoastaan luoteisrajalla kasvaa tuhkapensas-aita. Tontilla on kaksi katuliittymää, toinen Sudenkadulle ja toinen Majavankadulle. Ajotiet ovat hiekkapintaisia.

  Tontin pinta on loivaa rinnettä, joka laskee pohjoiseen ja koilliseen. Pääosa tontin pinnasta on hiekkaa. Rakennuksen kaakkoisivu on asfaltoitu. Nurmialueilla kasvaa muutamia isoja koivuja ja nuoria mäntyjä. Kasvillisuus ja tontin pinnat ovat pääosin alkuperäiset.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten koillis-lounaissuuntaisesti lähellä Sudenkadun reunaa.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on mittasuhteiltaan kohdetta muistuttavia tiilirunkoisia kerrostaloja sekä selvästi pienempiä rivitaloja.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Sudenkatu 3 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007