Arkeologinen kohde Kylä-Tulokas

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Tervaniemi
 • Nimi:
  Kylä-Tulokas
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032037
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  kivikautinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Topografian perusteella pienialainen asuinpaikka tai leiripaikka Kuhmajärven länsirannalla, hieman järven pintaa ylempänä sijaitsevalla tasaisella mutta paikoin kivisellä rantaterassilla. Ympäristön kasvillisuus koostuu kuusista ja varpukasveista, maaperä paikalla on hiekkaa. Asuinpaikka sijoittuu kohtaan, joka on hieman muuta ympäristöä tasaisempi ja kivettömämpi. Aluetta kairatessa oli paikoin havaittavissa punaista mutta puhtaan oloista hiekkaa, paikoin pintamaan alla taas erottui ruskean hiekan kerros, joka vaihettui syvemmällä punaiseksi. Terassille kaivettiin neljä koekuoppaa, joista kolmesta löytöjä: kvartsia ja kivilaji-iskos (KM 40996: 1-4).
 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214112
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6820793 P2 (ETRS-TM35FIN) 6820866 P 6820860
  I1 (ETRS-TM35FIN) 377914 I2 (ETRS-TM35FIN) 377975 I 6820834

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Topografian perusteella pienialainen asuinpaikka tai leiripaikka Kuhmajärven länsirannalla, hieman järven pintaa ylempänä sijaitsevalla tasaisella mutta paikoin kivisellä rantaterassilla. Ympäristön kasvillisuus koostuu kuusista ja varpukasveista, maaperä paikalla on hiekkaa. Asuinpaikka sijoittuu kohtaan, joka on hieman muuta ympäristöä tasaisempi ja kivettömämpi. Aluetta kairatessa oli paikoin havaittavissa punaista mutta puhtaan oloista hiekkaa, paikoin pintamaan alla taas erottui ruskean hiekan kerros, joka vaihettui syvemmällä punaiseksi. Terassille kaivettiin neljä koekuoppaa, joista kolmesta löytöjä: kvartsia ja kivilaji-iskos (KM 40996: 1-4).

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot