Rakennetun ympäristön kohde Ahmankatu 17

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Ahmankatu 17
  Osoite:
  Ahmankatu 17
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  07.05.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen varhaisimpaan rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistössä on tehty muutoksia niin piha-alueen kuin asuinrakennuksen osalta siten, että kokonaisuus on menettänyt alkuperäisyysastettaan huomattavassa määrin. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Ahmankadun ja Sudenkadun risteyksessä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön itä-länsisuuntainen tontti sijaitsee Ahmankadun ja Sudenkadun kulmassa, tontin etelänpuoleinen pitkä sivu on Sudenkadun suuntainen. Tontti on muodoltaan suorakaide siten, että sen lounaiskulma on pyöristetty. Katuliittymä tontille on sen lounaiskulmassa. Liittymäkohdassa on kolmesta neliönmuotoisesta osasta koostuva alkuperäinen rautaportti. Portin reunoissa olevat tolpat, osien kehykset ja pystypienat ovat väriltään vaaleanruskeat, kunkin osan keskellä on vihreä kasviaihe. Katuliittymän paikka on muutettu vuoden 2001 suunnitelman mukaan itäsivun luoteiskulmalta nykyiselle paikalleen, samassa yhteydessä myös portti siirrettiin. Katuliittymän kohdalta alkaen tontti on hiekkapintainen asuinrakennuksen lounaiskulmalle, rakennuksen luoteis-, pohjois- ja itäpuolella on erilaisin kivimateriaalein toteutettua laatoitusta, muilta osin tontti on nurmella. Tontilla kasvaa muutamia omenapuita ja marjapensaita, lisäksi asuinrakennuksen itäpäädyssä on mänty. Tonttia rajaa orapihlaja-aita lukuun ottamatta itäreunaa. Tontin koilliskulmassa on komposti.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten itä-länsisuuntaisesti sen keskivaiheilla.

  Historia:
  Kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Väinö Salmela, joka on vastannut yhteesä 10-11 kissanmaalaistalon alkuperäisistä rakennuslupapiirrustuksista.

  Asuinrakennuksen ullakkokerroksessa on oletettavasti alkuvaiheessa asunut vuokralaisia.

  Koko kiinteistöä koskevat, arkkitehti Hanna Lyytisen laatimat rakennuslupapiirustukset vuodelta 2001 sisältävät muutos- ja laajennussuunnitelmia sekä asuinrakennuksen alkuperäisen ulkovaipan ulkopuolella että sisäpuolella rakennuksen kaikissa kerroksissa, suunnitelman tontin katuliittymän siirtämisestä sekä suunnitelman kevytrakenteisesta autokatoksesta (viimeksi mainittu ei ole toteutunut kevääseen 2007 mennessä).

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kiinteistön länsipuolella on ympäristön muihin rakennuksiin verrattuna muita kookkaampi pienkerrostalo (-133-856-10).
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  Alasentie Jukka; Kissanmaa. Tampereen yliopisto/Aluetiede. Sarja A, 4. 1983.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Ahmankatu 17 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007