Rakennetun ympäristön kohde Kirkonkylän seurakuntakoti

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Kaupunginosa:
  Keskusta
  Inventointinumero:
  2021/0006
  Nimi:
  Kirkonkylän seurakuntakoti
  Osoite:
  Tapulintie 2
  Kohdetyyppi:
  kirkollinen
  kokoontuminen
  vapaa-aika
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  15.10.2021

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Maisemallisesti tärkeä Kangasalan Tapunlinmäki ja seurakuntataloa ympäröivä metsäinen puistoalue muodostavat vihreän taustan valtakunnallisesti merkittävälle vanhalle kirkolle. Tämä on huomioitu jo rakennusta suunniteltaessa. Mäen päällä seurakuntatalo pihoineen on tärkeä osa aukion rakennusten kokonaisuutta. Seurakuntatalo on ulkoasultaan pitkälti alkuperäisessä asussaan. Arkkitehtonisesti se on huolellisesti suunniteltu ja aikakaudelle tyypillisistä, laadukkaista materiaaleista toteutettu kokonaisuus. Seurakuntasalissa on tarkoituksellisesti käytetty historiaan viittavia muotoaiheita, kun taas seurakunnan arkiseen käyttöön suunnitellut tilat ja niiden julkisivut ovat aikakauden modernismia. Sisätiloja on muutettu jonkin verran 1970-luvun peruskorjauksessa, mutta salin alkuperäinen sisustus on pääpirteissään säilynyt ja muutokset sopeutuvat alkuperäiseen tyyliin. Seurakuntatalo kuuluu Pirkanmaan liiton luokittelemaan maakunnallisesti arvokkaaseen Kangasalan kirkon ja Ukkijärven kulttuuriympäristöön.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Arkkitehti Mikael Nordenswanin suunnittelema vuonna 1952 valmistunut Kirkonkylän seurakuntakoti sijaitsee Kangasalan keskustaajamassa vanhan 1700-luvun kivikirkon pohjoispuolella puistomaisen Tapulinmäen päällä. Sen ympärillä kasvaa vanhaa korkeaa mäntyvaltaista puustoa.

  Kangasalan kirkon ja Ukkijärven ympäristö, johon Kirkonkylän seurakuntatalo kuuluu, on maakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu kulttuuriympäristö.

  Historia:
  Kangasalan kirkonkylän seurakuntatalon rakentamista varten pyydettiin 1951 Rakennushallitukselta ja Hämeen lääninhallitukselta erityislupaa, sillä sille kaavailtu seurakunnan omistama tontti oli rakennuskiellon alaisena. Seurakuntatalon paikka valittiin viranomaisten ohjauksessa tarkoituksella Tapulinmäen metsäkaistaleen suojaan. Rakennushallituksen pääjohtajan Erkki Huttusen ja arkkitehti Salme Setälän allekirjoittamassa puoltavassa lausunnossa hyväksymisen ehdoksi määriteltiin seurakuntatalon sijoittaminen ehdotettua paikkaa hieman taaemmaksi ja että rakennuksen ympärillä kasvava puusto jätettäisiin koskemattomaksi mahdollisuuksien mukaan. Korkealle mäelle sijoitettavan uuden rakennuksen ei haluttu kilpailevan vanhan kirkon kanssa.

  Kangasalan seurakunta oli tilannut seurakuntatalon suunnitelmat arkkitehti Mikael Nordenswanilta 1950. Rakennus sisälsi eteisaulan vaatetiloineen, seurakuntasalin ja parvekkeen, ruokasalin ja kahvikeittiön, vahtimestarin asuinhuoneiston, yläkerran kaksi kerhohuonetta, kellarin lämpökeskuksen ja varastotiloja. Urakoitsijaksi valittiin Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy. Rakennustyöt tehtiin vuosien 1951–52 aikana ja seurakuntatalo valmistui keväällä 1952.

  Seurakuntakotiin tehtiin peruskorjaus 1978, jonka suunnitteli Arkkitehtitoimisto Saari-Tanhua-Ursinus. Salin parvi muutettiin tässä yhteydessä kerhotilaksi ja eteisaulassa tehtiin uudelleenjärjestelyjä. WC-tilat ja sisäovia uudistettiin. Pihaan tehtiin kunnostussuunnitelma 1977.

  Rakennuksen vesikatto korjattiin 1996, keittiötä on uudistettu 2000 ja julkisivuja kunnostettu 2008.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kirkonkylän seurakuntatalo sijaitsee Kangasalan kirkonkylän Tapulinmäellä. Seurakuntataloa ympäröivä puistometsä muodostaa metsäisen taustan rinteen alla eteläpuolella sijaitsevalle vanhalle kivikirkolle ja puistoalue jatkuu tien Kangasalantien eteläpuolella hoidettuna kirkkopuistona kirkon ympärillä Kangasalatien eteläpuolella. Rakennusten välimatka on noin 50 metriä. Kangasalantieltä johtaa kirkon kohdalta kävelyportaat ylös seurakuntatalolle ja Tapulinmäen alueelle. Itse seurakuntatalo ei juurikaan näy puuston takia alas kirkkopuistoon, mitä pidettiin 1950-luvulla sitä rakennettaessa tärkeänä. Rinteen kakkoispuolella on Emil Kaupin aukio, jossa on paikoitusalue ja istutuksia.

  Rakennuksen itäpuolen tonttia rajaa Ruutanantie ja sen koillispuolella Ukkijärven alue. Ajotie seurakuntatalolle on Tapulintien kautta. Seurakuntatalon länsipuolella Tapulinmäellä on matala harjakattoinen 1960-luvun rakennus, jossa toimii seurakunnan Perhetalo, Kangasalan kotiseutumuseoksi muutettu vanha viljamakasiini ja nurmipintaisen puistoaukion toisella laidalla Kangasalan nuorisoseurantalo Pirtti 1900-luvun alkupuolelta. Pirtin edustalla on asfaltoitu pysäköintialue. Seurakuntatalon ympäri kulkee hiekkapintainen kulkutie ja sen idänpuoleisella takapihalla on levennetty huoltopiha.

  Seurakuntatalon edustalla kasvaa hoidettuja koristepensaita ja perennoja. Sisäänkäyntien edustat ja portaat on päällystetty luonnonkivilaatoilla ja rajattu luonnonkivipintaisilla matalilla muurikaiteilla.

  Kirjalliset lähteet:
  Kangasalan seurakunnan arkisto

  2.5.6.1.2:1 Kangasalan seurakuntatalo: -suunnittelu, rak. luvat, -urakkasop. -loppukats. 1949–52

  • Kangasalan seurakuntatalon asiakirjoja rakennusajalta 1949–1952

  • Kangasalan seurakuntatalo, pääpiirustukset 1:100, arkkitehti Mikael Nordenswan 1950.

  2.5.6.1.2:2 Kangasalan seurakuntatalo: - sisäpuolen korjaustyöt 1965, - remontti 1978, 1965-1978

  Pirkanmaan liitto 2016, Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016.

  Suomen evankelisluterilaisen kirkon kiinteistötietokanta Basis, 2021

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 66
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 67
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 68
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 69
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 70
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 410
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 411
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 412
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 413
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 414
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 416
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 417
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 418
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 419
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 420
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 421
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 422
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 423
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 424
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 425
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 426
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 427
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 428
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 429
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 430
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 431
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 432
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 433
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 434
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 435
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 436
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Avaa 100844571N Kirkonkylän seurakuntakoti Tapulintie 2b seurakuntatalo
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkanmaan seurakuntatalot 2021-2022 Ikaalinen
  Juupajoki
  Kangasala
  Kihniö
  Kuhmoinen
  Lempäälä
  Nokia
  Orivesi
  Parkano
  Pirkkala
  Punkalaidun
  Pälkäne
  Tampere
  Urjala
  Valkeakoski
  Vesilahti
  Virrat
  Ylöjärvi
  Akaa
  Mänttä-Vilppula
  Sastamala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2021 07.07.2022

Kartta