Arkeologinen kohde Pentojärvi louhos

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Sahalahti
 • Nimi:
  Pentojärvi louhos
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032047
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  löytöpaikat
 • Tyypin tarkenne:
  louhokset
 • Laji:
  löytöpaikka
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Pentojärven etelärannalla, järven lounaispuolella sijaitsevasta kivilouhoksesta on paikallisten mukaan otettu materiaalia mm. hautakiviä ja perustuskiviä varten. Louhoksessa on massiivisia

  lohkomispintoja ja räjäytystöissä syntyneitä kivikasoja. Järven puolella sijaitsee louhoksen vanhin osa, minkä voi havaita käsiporan aiheuttamista jäljistä kalliossa. Ylempänä rinteessä, etelämpänä, on paineilmaporalla aikaan saatuja porausjälkiä. Paikallisten mukaan louhosta olisi käytetty vielä sotien aikaan, mutta koska louhoksen vanhin osa on käyttöjälkien perustella yli sata vuotta vanha, sitä voinee pitää muinaisjäännöksenä. Järven ranta kuuluu louhoksen sijaintipaikalla vanhastaan Sahalahteen. Paikalle ei johda tietä.

 • Tutkimukset:
  Pirkanmaan maakuntamuseo/Ulla Moilanen, inventointi, 2016
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214108
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN)  P2 (ETRS-TM35FIN)  P 6819834
  I1 (ETRS-TM35FIN)  I2 (ETRS-TM35FIN)  I 385353

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Pentojärven etelärannalla, järven lounaispuolella sijaitsevasta kivilouhoksesta on paikallisten mukaan otettu materiaalia mm. hautakiviä ja perustuskiviä varten. Louhoksessa on massiivisia lohkomispintoja ja räjäytystöissä syntyneitä kivikasoja. Järven puolella sijaitsee louhoksen vanhin osa, minkä voi havaita käsiporan aiheuttamista jäljistä kalliossa. Ylempänä rinteessä, etelämpänä, on paineilmaporalla aikaan saatuja porausjälkiä. Paikallisten mukaan louhosta olisi käytetty vielä sotien aikaan, mutta koska louhoksen vanhin osa on käyttöjälkien perustella yli sata vuotta vanha, sitä voinee pitää muinaisjäännöksenä. Järven ranta kuuluu louhoksen sijaintipaikalla vanhastaan Sahalahteen. Paikalle ei johda tietä.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot