Rakennetun ympäristön kohde Ruutanan seurakuntakoti

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Kylä:
  Ruutana
  Inventointinumero:
  2021/0007
  Nimi:
  Ruutanan seurakuntakoti
  Osoite:
  Seurakunnantie 8
  Kohdetyyppi:
  kirkollinen
  kokoontuminen
  vapaa-aika
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  15.10.2021

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria
  Arvojen perustelu:
  Rakennus on historiallisesti tärkeä osa Ruutanan asuintaajaman 1950-luvun työväenalueen kasvuvaihetta. Sijainniltaan rakennus on kaupunkikuvallisesti hieman syrjässä tiivistyvän omakotialueen keskellä. Rakennuksen 1995 kattokorjaus profiilipeltikatteeksi ei ole tehty 1950-luvun henkeen sopivalla materiaalilla, kuten alkuperäinen sementtitiilikate oli. Muuten rakennus on säilyttänyt pitkälti 1950-luvun lopun hienovaraisen modernin, mutta silti kodikkaan ulkoasunsa. Rakennuksen sisätiloja on muutettu paljon. Seurakuntatalo edustaa arkkitehti Pentti Turusen seurakuntatalosuunnittelun varhaistuotantoa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ruutanan pienimittakaavainen harjakattoinen seurakuntakoti sijaitsee Kangasalan pohjoisosassa Ruutanan asuintaajama-alueella omakotialueen keskellä puistomaisella tontilla. 1950-luvun lopun hienovaraista modernismia edustavan rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Pentti Turunen vuonna 1958.
  Historia:
  Jo vuonna 1948 ruutanalaiset olivat tehneet anomuksen rukoushuoneen saamiseksi alueelleen, mutta toive jäi kuitenkin odottamaan toteutumistaan. Junaradan varressa sijaitsevaan Ruutanan taajama-alueelle rakennetiin 1950-luvulla Tampellan työtekijöiden omakotitalovaltainen asuinalue, mikä lisäsi asuinalueen väkilukua. Tämä lienee vaikuttanut siihen, että Kangasalan seurakunta perusti 1955 toimikunnan seurakunnallisen työkeskuksen rakentamista varten. Sen suunnittelijaksi pyydettiin 1956 arkkitehti Pentti Turunen, joka laati piirustukset 1958. Rakennettavaan seurakuntakotiin sijoitettiin eteistilat, seurakuntasali ja siihen yhdistetty kerhohuone sekä vahtimestarin asunto. Rakennusurakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Rakennusliike Auttila Oy. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1959 ja seurakuntakoti valmistui saman vuoden lokakuussa. Rakennuksen ulkoseinärunko muurattiin työselostuksen mukaan ”Tell”- eli betonitiilistä. Lokomo Oy lahjoitti rakennuksen 70 tuolia, Tampella Oy antoi rahalahjoituksen ja Ruutana naiset lahjoittivat urkuharmonin. Lääninrovasti Niilo Hakalehto vihki seurakuntasalin ja alttarin vuonna 1966.

  Rakennuksen tiilikate muutettiin 1995 profiilipeltikatteeksi. Lisäksi sisätiloihin on tehty muutoksia ja ikkunat on uusittu 2000-luvulla puualumiini-ikkunoiksi. 2017 rakennuksessa havaittiin kosteusvaurio, minkä vuoksi kellarissa sijainnut sauna purettiin, salaojitus uusittiin ja perusmuuria korjattiin. 2020 tehdyn kuntoarvion mukaan rakennuksen runko on kunnossa, mutta muuten rakennus kaipaa kattavaa peruskorjausta ja lämmitysjärjestelmän päivitystä.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Seurakuntakoti on sijoitettu puistomaisen tontin keskelle omaan rauhaansa alun perin Seurakunnantien päätteeksi. Tontin puustoa on jonkin verran vähennetty 2010-luvulla, tietä on jatkettu ja sen itä- ja pohjoispuolelle on rakennettu tiivis omakotitaloalue. Rakennuksen etelä ja länsipuolella on vanhempaa omakotitaloasutusta. Seurakunnantielle johtaa liittymä Ruutana pääväylältä Ruutanantieltä. Nurmipintaisen pihan edustalla on hiekkapintainen paikoitusalue. Seurakuntakodin pohjoispuolella on lasten leikkialue. Sisääntulon edusta on laatoitettu ja ulkoportaat on päällystetty luonnonkivilaatoin. Tontin itäpuolella kulkee metsäpolku.
  Kirjalliset lähteet:
  Kangasalan rakennusvalvonnan arkisto, rakennuslupa-aineisto

  Kangasalan seurakunnan arkisto

  • Ruutana seurakunnallinen työkeskus, arkkitehti Pentti Turunen, 1958.

  Suomen evankelisluterilaisen kirkon kiinteistötietokanta Basis, 2021

  https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/omakotitontit/ruutana/

  https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2021/07/874-kaavaselostusluonnos.pdf

  874-kaavaselostusluonnoksen liite 2: Ruutanan seurakuntatalon inventointilomake.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 98
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 99
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 139
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 140
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 382
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 383
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 384
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 385
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 386
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 387
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 388
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 389
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 390
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 391
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 392
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 393
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 394
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 395
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 396
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 397
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 435
  • Alanumero: 398
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kerttu Loukusa
  • Kuvausaika: 15.10.2021
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Avaa 1011458423 Ruutanan seurakuntakoti Seurakunnantie 8 seurakuntatalo
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkanmaan seurakuntatalot 2021-2022 Ikaalinen
  Juupajoki
  Kangasala
  Kihniö
  Kuhmoinen
  Lempäälä
  Nokia
  Orivesi
  Parkano
  Pirkkala
  Punkalaidun
  Pälkäne
  Tampere
  Urjala
  Valkeakoski
  Vesilahti
  Virrat
  Ylöjärvi
  Akaa
  Mänttä-Vilppula
  Sastamala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2021 07.07.2022
  Avaa Ruutanan seurakuntakodin rakennusinventointikortti Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2020 08.01.2021

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 15 2021 18.02.2021 Kangasala, Seurakunnantien asemakaavamuutos Ruutanan korttelissa 7114 (kaava 874). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kangasalan kaupunki
  Avaa 489 2021 16.07.2021 Kangasala, Seurakunnantien asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto, kaava 874 Kangasalan kaupunki, kaavoitus
  Avaa 948 2022 20.01.2023 Kangasala, Ruutana, Seurakunnantien asemakaavanmuutos korttelissa 7114, kaava 874, kaavaehdotus Kangasalan kaupunki

Kartta