Rakennetun ympäristön kohde Hippoksenkatu 7-13

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Hippoksenkatu 7-13
  Osoite:
  Hippoksenkatu 7-13
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  4
  Inventointipäivämäärä:
  14.11.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen rakentamisen vaiheeseen. Hyvin hoidetun kiinteistön alkuperäisyysaste on heikentynyt hieman vuosien kuluessa tehtyjen remonttien vuoksi, jolloin mm. katemateriaali ja ikkunoita on vaihdettu. Muilta osin kohde edustaa hyvin aikakautensa rakennusperinteitä. Erityisesti on mainittava porraskäytävien kauniit alkuperäiset ulko- ja väliovet. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla entisen pääkadun varressa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön luoteis-kaakkosuuntainen, pitkä epäsäännöllisen suorakaiteenmuotoinen tontti (8392 m2) sijaitsee Hippoksenkadun ja Karhunkadun kulmassa, siten että tontin pitkä lounaissivu rajautuu Hippoksenkatuun ja lyhyt luoteispääty Karhunkatuun. Tonttia rajaa lounaasta ja luoteesta orapihlaja-aita, koillisesta ja kaakosta sireenipensasaita. Tontilla on neljä katuliittymää Hippoksenkadulle. Ajotiet ovat hiekkapintaisia.

  Tontin pinta on loivaa rinnettä, joka laskee kohti itää ja kaakkoa. Pääosa pinnasta on nurmea. Kasvillisuutena tontilla on suuria kuusia, mäntyjä, sireeniä, jasmiketta, tuomipihlajaa, koivuja, aroniamarjapensaita, marjakuusia, vaahteroita, kanukkaa ja muutamia perennoja. Kasvillisuus ja tontin pinnat ovat pääosin alkuperäiset.

  Tontilla on rivissä neljä asuinrakennusta sijaiten luoteis-kaakkosuuntaisesti melko lähellä Hippoksenkadun reunaa.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on mittasuhteiltaan kohdetta pienempiä puurakenteisia sekä kohdetta muistuttavia tiilirunkoisia kerrostaloja sekä selvästi kohdetta pienempiä rivitaloja.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  www.etuovi.com

  Suulliset lähteet:
  Marja-Liisa Jalkanen

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    D-talo, Hippoksenkatu 13 Hippoksenkatu 13 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    A-talo, Hippoksenkatu 7 Hippoksenkatu 7 A asuinrakennus - kerrostalo
  liikerakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    C-talo, Hipposenkatu 7-13 Hippoksenkatu 11 C asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    B -talo, Hippoksenkatu 9 Hippoksenkatu 9 B asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Kartta