Arkeologinen kohde Kailasaari

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Vehkajärvi
 • Nimi:
  Kailasaari
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032045
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  löytöpaikat
 • Laji:
  löytöpaikka
 • Ajoitus:
  kivikautinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Kailasaari on pitkä ja kapea kannas, Vehkajärven keskustan poikki kulkevan harjumuodostelman jatke. Saaren pituudelta sen eri kohtiin tehtiin kairan- ja lapionpistoja. Kohdasta 6819834/385353 +-3 m löytyi kvartsiesine tai esineen teelmä, ohuen harmaan huuhtoutumiskerroksen alta, punaisesta hiekasta. Ympäristöön tehtiin yhteensä seitsemän koepistoa ja -kuoppaa, mutta mitään muinaisjäännökseen viittaavaa ei havaittu, eikä enempää löytöjä tehty. Maaperä paikalla oli punertavaa.
 • Tutkimukset:
  Pirkanmaan maakuntamuseo/Ulla Moilanen, inventointi 2016
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214303
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN)  P2 (ETRS-TM35FIN)  P 6819834
  I1 (ETRS-TM35FIN)  I2 (ETRS-TM35FIN)  I 385353

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Kailasaari on pitkä ja kapea kannas, Vehkajärven keskustan poikki kulkevan harjumuodostelman jatke. Saaren pituudelta sen eri kohtiin tehtiin kairan- ja lapionpistoja. Kohdasta 6819834/385353 +-3 m löytyi kvartsiesine tai esineen teelmä, ohuen harmaan huuhtoutumiskerroksen alta, punaisesta hiekasta. Ympäristöön tehtiin yhteensä seitsemän koepistoa ja -kuoppaa, mutta mitään muinaisjäännökseen viittaavaa ei havaittu, eikä enempää löytöjä tehty. Maaperä paikalla oli punertavaa.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot