Rakennetun ympäristön kohde Mäki

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Toppari
  Nimi:
  Mäki
  Osoite:
  Topparintie 71
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  sotilasvirkatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  asutustila
  Rakennusten lukumäärä:
  8
  Inventointipäivämäärä:
  30.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Erittäin hyvin säilynyt kokonaisuus isojaona aikaisella paikallaan. Ympäröivä maisema on säilynyt 1700-luvun lopun asussaan. Pihassa päärakennus 1870, talli, aitta, navetta ja useita rakennuksia 1900-luvun puolivälistä. Rakennukset muodostavat ajallisesti kerroksisen ja rakennushistoriallisesti rikkaan kokonaisuuden.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Mäen tilakeskus sijaitsee Pyhäjärven Topparinlahdesta nousevassa pohjoisrinteessä. Päärakennuksen v.1882, lisäksi suuri talli/aittarakennus 1800-l, aitta 1800-l, jatkettu 1950-l liiterillä. Navetta ja puimala/riihi ovat 1900- alkupuolelta. Lisäksi on 1900-luvun puolesta välistä sauna, kuivuri/paja, kellari/liiteri.

  Päärakennus on alkujaan ollut koillispäästä korkeiden nurkkakivien varassa. Nykyinen kivijalka on rakennettu 1900-l alussa. Vuoraamattomassa hirsirakennuksessa on 6-ruutuiset ikkunat, jonka valkoiseksi maalatuissa vuorilaudoissa on korkea otsalauta. Päädyssä ylhäällä on pieniruutuinen koristeikkuna, jossa ristikkäiset vuorialaudat. Rungon mahdollinen punamulta on kulunut pois, väri on auringon(?) polttama tummanruskea. Lautarakenteinen, keltaiseksi maalttu satulakattoinen kuisti. Kate on sementtitiiltä. Rakennusta on mm. sisätilojen osalta kunnostettu vuosina 1962-63. Se on kuitenkin hyvin säilyttänyt vanhahtavat piirteensä.

  Aitta on vuoraamaton, voimakkaan punaiseksi maalattu pitkänurkkainen rakennus. Nurkat ovat laudoin suojatut. Ylhäällä pieni luukku, jossa koristeelliset vuorilaudat. Ovi on musta lautaovi, sepän saranat. Sementtitiilikate. Ikä mahdollisesti noin 200 vuotta. Rakennusta on jatkettu pihapiiristä poispäin lautarakenteisella osalla 1950-l.

  Suuri 2-kerroksinen hirsirakennus, jossa mm. ratashuone, vaatepuoti, ollut aikaisemmin luhti -tyyppinen, mutta laudoitettu umpeen. Nurkkakivet, hirsirakenne.

  Matala navetta, kivijalka, runko punaiseksi maalattua hirttä, kate huopaa ja peltiä. Osin huonokuntoinen.

  Riihi/puimala, pitkä hirsi/rankorakenteinen rakennus, nurkkakivet. Peltikate.

  Erittäin hyvin säilynyt.

  Historia:
  Mäkitalon isäntänä oli v. 1552 Tuomas Torkkelinpoika. Tila oli 1700-luvulta sotilasvirkatalona, myöhemmin valtion omistuksessa. Nykyinen suku osti tilan v. 1936 valtiolta.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Topparin kylä, Mäki ja Isotalo muodostavat oman hyvin säilyneen rakennetun kokonaisuutensa Pyhäjärven Topparinlahden rannalla. Mäen pihapiiri on Pyhäjärveen pistävän niemen rinteessä. Pellot ovat pohjoispuolella ja eteläpuolella nousee metsäinen rinne.
  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen maisemallisten ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tilakeskusta ympäröivä avoin maisema tulee säilyttää ja mahdollinen uudisrakentaminen sijoittaa pihapiirin tuntumaan tai muuten maisemallisesti luontevaan paikkaan. Rakennusten muutostöissä tulee huolehtia ettei rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa hävitetä, mm. siten että rakennusten vanhoja materiaaleja ja rakennusosia säilytetään mahdollisimman paljon ja muutokset tehdään rakennusten ehdoilla.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Toppari Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Toppari kyläkeskusta Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Avaa Pirkkala
   
    Topparin ja Savilahden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta