Arkeologinen kohde Puntari

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Vehkapuntari
 • Nimi:
  Puntari
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032033
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
 • Tyypin tarkenne:
  tuulimyllyt
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Vehkapuntarin kylätontin vieressä sijaitsevan kallioisen, katajaa kasvavan mäen rinteessä on kivetty kuoppa, joka liittynee paikalla olleeseen tuulimyllyyn. Kuopassa on mahdollisesti matalat vallit. Paikalla sijainnut tuulimylly on merkitty isojakokarttaan 1799. Historiallisten tietojen mukaan kyseessä on ollut kylän yhteinen tuulimylly. Kuopassa oli runsaasti kasvillisuutta, joten sitä ei pystytty inventoinnissa tutkimaan tarkemmin.
 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214112
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6821445 P2 (ETRS-TM35FIN) 6821445 P 6821445
  I1 (ETRS-TM35FIN) 373100 I2 (ETRS-TM35FIN) 373100 I 373100

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Vehkapuntarin kylätontin vieressä sijaitsevan kallioisen, katajaa kasvavan mäen rinteessä on kivetty kuoppa, joka liittynee paikalla olleeseen tuulimyllyyn. Kuopassa on mahdollisesti matalat vallit. Paikalla sijainnut tuulimylly on merkitty isojakokarttaan 1799. Historiallisten tietojen mukaan kyseessä on ollut kylän yhteinen tuulimylly. Kuopassa oli runsaasti kasvillisuutta, joten sitä ei pystytty inventoinnissa tutkimaan tarkemmin.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot