Arkeologinen kohde Kalkkivuori

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Kivisalmi
 • Nimi:
  Kalkkivuori
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032026
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
 • Tyypin tarkenne:
  kalkkiuunit
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
  keskiaikainen
 • Lyhyt kuvaus:
  Paikalla sijaitsee vanha kalkkikivilouhos ja ainakin neljä kalkkiuunin jäännöstä. Ympäristö on metsittynyttä ja aluskasvillisuutta sekä pensaikkoa on runsaasti. Kivilouhos on syvä ja jyrkkäreunainen, ja siinä erottuu lohkomispintoja. Suuremman louhosalueen länsipuolella on myös pitkänomainen kaivanto, josta lienee myös otettu kiveä. Suuremman louhoksen eteläpuolella on jyrkästi laskevan rinteen päällä/yläosassa rivi kalkkiuunien jäännöksiä, jotka erottuvat syvinä kuoppina. Kuopat ovat pyöreitä tai soikeita, ja niiden pohjat ja reunat on kivetty. Paikoin kalkkiuunien pohjia kairatessa kiveyksen päällä oli havaittavissa noin 10 cm hiekkamaata, jonka joukossa näkyy runsaasti vaaleaa ja osin kiiltävää murua/jauhetta.

  Paikallisen kansanperinteen mukaan (mm. Uusi Suometar 1879) Kuhmalahdella olisi sijainnut yksi niistä paikoista, joista olisi louhittu ja poltettu kalkkikiveä Hämeen linnan rakennustöitä varten. Myös Ulrik Rudenschöldin 1700-luvulla kirjoittamassa teoksessa Kertomus taloudellisista y.m. oloista Suomessa 1738-1741 mainitaan, että Kuhmalahdella tai Haapasaaren kylässä on ”muinoin” louhittu kalkkikiveä. Maininta saattaa viitata juuri Kivisalmen Kalkkivuoreen.

 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214109
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6823502 P2 (ETRS-TM35FIN) 6823594 P 6823559
  I1 (ETRS-TM35FIN) 367221 I2 (ETRS-TM35FIN) 367373 I 367298

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Paikalla sijaitsee vanha kalkkikivilouhos ja ainakin neljä kalkkiuunin jäännöstä. Ympäristö on metsittynyttä ja aluskasvillisuutta sekä pensaikkoa on runsaasti. Kivilouhos on syvä ja jyrkkäreunainen, ja siinä erottuu lohkomispintoja. Suuremman louhosalueen länsipuolella on myös pitkänomainen kaivanto, josta lienee myös otettu kiveä. Suuremman louhoksen eteläpuolella on jyrkästi laskevan rinteen päällä/yläosassa rivi kalkkiuunien jäännöksiä, jotka erottuvat syvinä kuoppina. Kuopat ovat pyöreitä tai soikeita, ja niiden pohjat ja reunat on kivetty. Paikoin kalkkiuunien pohjia kairatessa kiveyksen päällä oli havaittavissa noin 10 cm hiekkamaata, jonka joukossa näkyy runsaasti vaaleaa ja osin kiiltävää murua/jauhetta.

  Paikallisen kansanperinteen mukaan (mm. Uusi Suometar 1879) Kuhmalahdella olisi sijainnut yksi niistä paikoista, joista olisi louhittu ja poltettu kalkkikiveä Hämeen linnan rakennustöitä varten. Myös Ulrik Rudenschöldin 1700-luvulla kirjoittamassa teoksessa Kertomus taloudellisista y.m. oloista Suomessa 1738-1741 mainitaan, että Kuhmalahdella tai Haapasaaren kylässä on ”muinoin” louhittu kalkkikiveä. Maininta saattaa viitata juuri Kivisalmen Kalkkivuoreen.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot