Tutkimushanke Kymppikortteli Tampere 837-102-10. Kulttuuriympäristöselvitys

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Kymppikortteli Tampere 837-102-10. Kulttuuriympäristöselvitys
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennushistoriaselvitys
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Kymppikortteli sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Kortteli rajautuu Keskustoriin ja se on yksi Tampereen vanhimmista kortteleista. Korttelin kiinteistöt ovat käynnistäneet kehittämissuunnittelun. Kortteli ja sen sisäpihat on tarkoitus avata kaupunkilaisille ja korttelin toimintoja kehitetään. Sisäpihoille tullaan suunnittelemaan uusia liiketoimintoja, mm. asumista, kauppa-, toimisto- ja harrastuspalveluita. Uudet toiminnot ja niihin liittyvät rakenteet ja rakennukset tullaan suunnittelemaan sopiviksi vanhaan miljööseen ja rakennuskantaan.

  Tämä selvitys sisältää koko korttelin rakentumisen ja asemakaavojen historian, kaupunkikuvallisen analyysin sekä nykytilanteen ja sisäpihojen ulkopuolen inventoinnin. Johtopäätösosiossa nostetaan esiin korttelin historialliset ja kaupunkiuvallisesti merkittävät arvot, jotka suunnittelun edetessä olisi hyvä ottaa huomioon. Yksittäisten tonttien rakennusten ja niiden sisätilojen rakennushistoriaselvitykset tehdään selvityksen jatko-osassa. Tätä selvitystä täydennetään yksittäisten rakennushistorioiden valmistuttua. Selvityksen teki Seija hirvikallio. Raportti on Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa.

  Kortteliin laaditaan asemakaavan muutos. Tämä selvitys ja sitä seuraavat yksittäisten tonttien rakennushistoriaselvitykset ovat kaavamuutoksen, päätöksenteon ja suunnitelun lähtötietoaineistona.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2014
  Hankkeen loppupvm:
  03.06.2014

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa