Arkeologinen kohde Järvensivu

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Järvensivu
  Kaupunginosa:
  Järvensivu
  Nimi:
  Järvensivu
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000046230
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lyhyt kuvaus:
  Autioitunut kylänpaikka puistossa.
  Tutkimukset:
  Raninen 2016, Tampereen kantakaupungin inventointi. Kohde 30.

  Luoto 2022, Iidesjärven arkeologinen selvitys.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  Z1 80 Z2 82 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6821309 P2 (ETRS-TM35FIN) 6821382 P 6821345
  I1 (ETRS-TM35FIN) 329791 I2 (ETRS-TM35FIN) 329856 I 329788
  Paikannustarkkuus (arvio):
  +- 5 metriä.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Iidesjärven rantapuistoa.
  Kohteen kuvaus:
  Järvensivu oli aluksi Järvensivun eli Lampolan kirkontila. Papinmanttaaleissa mainitaan alun alkaen Järvensivun kylä, jossa oli kaksi taloa (Suvanto 1988: 205).

  Inventoinnissa 2016 käytiin tarkastamassa inventoinnin esityössä viitteellisesti rajattu kylänpaikka (Järvensivunpuistossa suunnilleen keskikoordinaatissa P 6 821 335 I 329 870). Kairauksissa havaittiin vain puistomultaa ja savea, ja on epätodennäköistä, että tutkitulla paikalla sijaitsisi muinaisjäännöstä. Inventoinnin jälkivaiheessa kartan asemointia korjattiin, ja tällöin huomattiin, että kohde on todellisuudessa sijainnut maastossa tarkastetusta paikasta runsaat 30 metriä länteen. Maastotarkastus ei enää tässä vaiheessa ollut mahdollinen lumentulon vuoksi.

  Kohde on vuoden 1946 ilmakuvassa peltoa.

  Asemoitu kylänpaikka sijaitsee Järvensivunpuistossa Iidesranta-nimisen tien pohjois- ja eteläpuolella. Ilmakuvien ja puistosta tehtyjen yleisten havaintojen perusteella kiinteän muinaisjäännöksen säilyminen on mahdollista varsinkin tien eteläpuolella. Kohde on kuitenkin tarkastettava maastossa.

  Arkeologinen selvitys 2022:

  Kohde tarkastettiin 6.5.2022 ja alueelle tehtiin useita kairauksia sekä muutamia kairaushavaintoja tarkentavia lapionpistoja 30.5.2022. Lapionpistoissa 1-3 havaittiin nokista maata ja tiilenpaloja. Kairausten ja lapionpistojen perusteella aivan tien laidassa on peltokerroksen alapuolella säilynyt jäänteitä peltovaihetta vanhemmasta asutuksesta. Tarkasti ajoitettavia löytöjä, kuten keramiikkaa ei havaittu, mutta säilyneiden tiilenkappaleiden perusteella paikalla on säilynyt osia yli 100 vuotta vanhasta asutuksesta. Maastohavaintojen perusteella on syytä tarkentaa Ranisen (2016) rajausta hieman idemmäksi kohtaan, jossa maasto on hieman ympäristöään korkeammalla. Todennäköisesti keskeiset osat tonttimaasta on tien täyttökerrosten alapuolella, mikäli ne ovat ylipäätään säilyneet. Pohjoisosistaan kohteen säilyneisyydestä ei ole tarkkaa tietoa.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 199
  • Alanumero: 87
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Sami Raninen
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Järvensivu Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Iidesjärven arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  06.05.2022 23.08.2022
  Avaa Tampereen kantakaupunki, arkeologinen inventointi. Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.10.2016 31.12.2016

Kartta