Alue Pohjan keskusta (A7)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Pohja
  Nimi:
  Pohjan keskusta (A7)
  Inventointinumero:
  A7
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Arvojen perustelu:
  Pohjan keskustalla on maisemallisia ja taloushistoriallisia arvoja. Lisäksi alue kertoo kunnan hallintohistoriasta 1900- ja 2000-luvuilla.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Pohjan kylän keskustan yleisilme on peräisin pääosin 1950-luvulta, jolloin kylästä muodostui Kuhmalahden kuntakeskus. Samalla paikalla sijainneesta viimeistään keskiajalla muodostuneesta vanhasta kyläkeskuksesta ei juuri ole säilynyt jäänteitä. Kantatalot ja niistä jaetut osatalot ovat hajaantuneet viljelystensä äärelle eri puolille kylää. Jäljellä on ainoastaan Vehkajärventien (maantie 325) ja Rautajärventien kulmauksessa sijaitsevat ilmeisesti Maijalan tilaan kuuluneet rakennukset: upea riviaitta, punatiilinavetta ja maakellari. Toinen jäänne on entisen kunnantalon (E) runko, joka on kuulunut Iso-Maijan talon päärakennukselle. Rakennuksen nykyasu on kuitenkin 1950-luvun peruskorjauksen ja muutosten aikainen.

  Muita kuntakeskuksen 1950-luvulla rakennettuja palveluja ovat: entinen terveystalo (H), apteekki ja kauppa (C), entinen Osuuskauppa, nykyinen helluntaiseurakunta (A). Hieman myöhemmin 1960-90-luvuilla rakennettuja ovat huoltamo (B), Osuuspankki (F), kirjasto ja liikerakennus (D) ja uusi terveysasema (G). Lisäksi keskustassa on linja-auton päätepysäkki ja muutamia 1950-luvun omakotitaloja. Keskustan itä- ja eteläpuolella aukeavat viljellyt peltomaisemat. Itä-länsisuuntainen päätie, maantien 325 Kangasalta Kuhmosiin, valmistui 1950-60-lukujen vaihteessa. Pohjois-eteläsuuntaisten Rautajärventien ja Kaanaantien sekä Rautajärventiestä itään erkanevan Ämmätsäntien tielinjat ovat näkyvät jo 1850-luvun senaatinkartalla.

  Nykyisin Pohjan keskusta on lähes autio ja tunnelma seisahtunut. Syynä ovat paitsi maaltamuutto, myös 2000-luvun kuntaliitos. Kuhmalahden liityttyä 2011 Kangasalaan ovat kunnantalo, terveysasema, huoltamo ja kauppa jääneet tyhjilleen ja jäljellä olevat palvelut toimivat supistetusti.

  Kuvaus:
  Arvoalueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittävät kohteet:

  A. Helluntaiseurakunta (Osuuskauppa), Rautajärventie 21, 211-493-2-85: Helluntaiseurakunta toimii Pohjan keskustassa entisessä osuuskaupassa kylänraitin, Rautajärventien varressa, sen itäpuolella, avoimessa peltomaisemassa. Tontti Osuuskaupalle on erotettu Iso-Maijalan tilasta 1959. Tontilla on useassa vaiheessa rakennettu entinen kaupparakennus ja kaksi piharakennusta. Maisemallinen osa Pohjan keskustaa.

  B. Huoltoasema (Huoltola), Vehkajärventie 21, 211-493-2-170: Kahvio, huoltoasema ja autokorjaamo sijaitsee Vehkajärventien (maantien 325) varressa. Tontti on erotettu Ristilästä 1965. Huoltamo ja kahviorakennus rakennettu useassa vaiheessa 1960-80-luvuilla. Tilat ovat tyhjillään. Maisemallisesti erittäin keskeinen sijainti alueen päätien varressa, avoimessa peltomaisemassa.

  C. Kauppa ja apteekki (Kauppala), Rautajärventie 14, 211-493-2-76: Kuhmalahden kaupan ja apteekin toimitalo ”Kauppala” sijaitsee Pohjan keskustassa kylänraitin, Rautajärventien varressa, sen länsipuolella. Asuin- ja liikerakennus on rakennettu Iso-Maijalasta erotetulle tontille 1952 ja sen on piirteiltään ajanmukainen, kaksikerroksinen, roiskerapattu ja aumakattoinen. Kaupan tilat ovat tyhjillään. Rakennushistoriallisesti, taloushistoriallisesti sekä maisemallisesti merkittävä kohde.

  D. Kirjasto (Kuntala 2), Rautajärventie 26, 211-493-2-209: Kuhmalahden kirjasto toimii Pohjan keskustassa kylänraitin, Rautajärventien varressa, sen länsipuolella. Kuhmalahdella on toiminut kirjasto vuodesta 1874. Kirjasto on toiminut useissa eri tiloissa, pisimpään Pohjan koululla. Nykyinen toimitila, jossa kirjaston lisäksi toimii asiamiesposti ja muutamia liiketiloja valmistui 1984. Paikalla on aiemmin sijainnut Iso-Maijalan tilan navetta. Maisemallinen osa Pohjan keskustaa.

  E. Kunnantalo (Iso-Maijala), Rautajärventie 36, 211-493-2-89: Entinen Kuhmalahden kunnantalo sijaitsee pienellä mäellä Pohjan keskustassa kylänraitin, Rautajärventien varressa, sen länsipuolella. Rakennus on 1903 rakennettu Iso-Maijalan tilan päärakennus, joka on muokattu kunnantaloksi 1950-luvun loppupuolella. Rapattupintaisen rakennuksen nykyasu on pääosin 1950-luvun muutosten mukainen. Tilat ovat tyhjillään. Hallintohistoriallisesti sekä maisemallisesti merkittävä kohde.

  F. Osuuspankki (Rahakulma), Rautajärventie 17, 211-493-2-114: Kuhmalahden Osuuspankki toimii Pohjan keskustassa kylänraitin, Rautajärventien ja Ämmätsäntien kulmauksessa. Kahitiilinen liike- ja asuinrakennus on valmistunut 1980 Iso-Maijalasta erotetulle tontille. Maisemallinen osa Pohjan keskustaa.

  G. Terveysasema, Rautajärventie 22, 211-493-2-138: Kuhmalahden terveysasema sijaitsee Pohjan keskustassa kylänraitin, Rautajärventien tuntumassa, sen länsipuolella. Terveysasema on valmistunut 1991 Iso-Maijalasta erotetulle tontille. Tilat ovat tyhjillään. Maisemallinen osa Pohjan keskustaa.

  H. Toivola (entinen terveystalo), Sepäntie 2, 211-493-2-79: Pohjan kylän entinen terveystalo sijaitsee Kaanaantien ja Sepäntien kulmauksessa, Pohjan keskustan pohjoispuolella. Nykyisin asuinkäytössä oleva rakennus on valmistunut 1951 Seppälästä erotetulle tontille ja sen on piirteiltään ajanmukainen, osin kaksikerroksinen ja roiskerapattu, perustus on vuorattu liuskekiveyksellä. Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti sekä maisemallisesti merkittävä kohde.

  Aiemmat tutkimukset:
  Raine Raitio, Kuhmalahden yleispiirteinen rakennusinventointi 2001.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Raitio, Raine: Kuhmalahden historia 3, 1865-1995. Kuhmalahden kunta, 1996.

  Suomen maatilat. 2 osa, Hämeen lääni. Porvoo 1931.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1956. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A7.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Arvoalua A7 Pohjan keskusta, karttaote. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A7 pohjan keskusta rautajärventietä pohjoiseen.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pohjan keskusta, Rautajärventietä pohjoiseen
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  B huoltamo ja kahvio lounaasta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Huoltamo ja kahvio lounaasta (B)
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  C kauppa ja apteekki kaakosta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kauppa ja apteekki kaakosta (C)
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  D kirjasto idästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kirjasto idästä (D)
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  E entinen kunnantalo koillisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Entinen kunnantalo koillisesta (E)
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  F osuuspankki ja A helluntaisrk pohjoisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Osuuspankki (F) ja helluntaiseurakuntarakennus (A) pohjoisesta
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  G terveysasema idästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Terveysasema (G) idästä
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  H entinen terveysasema idästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Entinen terveysasema idästä (H)
  • Kuvausaika: 10.8.2016
  Kohteen kuva

  maijalan tilan tiilinavetta luoteesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Maijalan tilan tiilinavetta luoteesta
  • Kuvausaika: 10.8.2016

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016