Tutkimushanke : Koskenkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2014

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Vesilahti
  Nimi:
  Koskenkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2014
  Hankkeen tyyppi:
  Arkeologinen inventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Marraskuussa 2014 tehty arkeologinen inventointi tehtiin Koskenkylän osayleiskaava-alueella Vesilahden keskustasta noin 6km etelä-kaakkoon. Inventoinnin tarkoituksena oli täydentää alueella vuonna 2011 tehtyä osayleiskaavainventointia, siten että tutkimuksen pääpaino on vuoden 2011 muinaisjäännösinventoinnin jälkeen kaavasuunnitelmaan lisätyillä RA-alueilla.

  Täydennysinventoinnissa tehtiin seuraavat havainnot: tässä inventoinnissa kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, eli suojelukohteiksi määritellyt kohteet ovat historiallisen ajan asuinpaikka Kukkola B, joka sijaitsee Kukkola A kuppikiven pohjoispuolella. Historiallisen ajan asuinpaikat Viljula Jyrälahti, Päivärinne, ajoittamaton röykkiö Laurila B, ajoittamaton kivirakenne Laurila C.

  Muita kohteita ovat rautakautinen (ja mahdollisesti historiallisen ajan) hajalöytöpaikka Sassi , sekä historiallisen ajan rajamerkki Hailianmäki. Rajamerkki sijaitsee nykyisellä kiinteistörajalla ja on käytössä oleva rajamerkki, eikä siten ole kiinteä muinaisjäännös.

  Muita inventoinnissa tehtyjä havaintoja, jotka eivät ole suojelukohteita ovat historiallisen ajan naurishauta Hailianmäki B, 1800-luvun torpanpaikka Laurila A ja nykyaikainen kivikasa Laurila D.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Mikroliitty Oy: Hannu Puotiainen ja Timo Sepänmaa
  Hankkeen alkupvm:
  01.11.2014
  Hankkeen loppupvm:
  22.12.2014

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Vesilahden kunnalla on vireillä Koskenkylän osayleiskaava. Mikroliitti oy teki osayleiskaava-alueella muinaisjäännösinventoinnin vuonna 2011. Pirkanmaan maakuntamuseon 14.2.2014 antamassa lausunnossa Koskenkylän ympäristön osayleiskaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta todetaan, että vuoden 2011 muinaisjäännösinventointia tulle täydentää.

  Vesilahden kunta tilasi Pirkanmaan maakuntamuseon edellyttämän muinaisjäännösinventoinnintäydennyksen Mikroliitti Oy:ltä. Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa tekivät muinaisjäännösinventoinnin täydennyksen Mikroliitti oy:ltä. Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa tekivät muinaisjäännösinventoinnin maastotyöt marraskuun alussa vuonna 2014, viiden päivän aikana, tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa.

  Menetelmät:
  Muinaisjäännösinventoinnin maastotöissä inventointialuetta tarkasteltiin silmänvaraisesti etsien maanpinnalla havaittavia kaiken tyyppisiä ja aikaisia muinaisjäännöksiä ja avoimilla maastokohdilla tehtiin pintapoimintaa. Maanalaisten muinaisjäännösten havaitsemiseksi inventointialueelle tehtiin koekuoppia ja maannäytekairausta tutkijoiden kokemuksen, kartta-analyysin ja maastohavaintojen perusteella muinaisjäännösten löytymisen kannalta potentiaalisiksi katsotuille paikoille.
  Tulokset:
  Osayleiskaava-alueelta tunnettiin ennnestään ja aimpien inventointien tuloksena 10 kiinteää muinaisjäännöstä. Nämä kohteet on esitetty vuoden 2011 inventoinnin raportissa.

  Täydennysinventoinnissa tehtiin seuraavat havainnot: tässä inventoinnissa kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, eli suojelukohteiksi määritellyt kohteet ovat historiallisen ajan asuinpaikka Kukkola B, joka sijaitsee Kukkola A kuppikiven pohjoispuolella. Historiallisen ajan asuinpaikat Viljula Jyrälahti, Päivärinne, ajoittamaton röykkiö Laurila B, ajoittamaton kivirakenne Laurila C.

  Muita kohteita ovat rautakautinen (ja mahdollisesti historiallisen ajan) hajalöytöpaikka Sassi , sekä historiallisen ajan rajamerkki Hailianmäki. Rajamerkki sijaitsee nykyisellä kiinteistörajalla ja on käytössä oleva rajamerkki, eikä siten ole kiinteä muinaisjäännös.

  Muita inventoinnissa tehtyjä havaintoja, jotka eivät ole suojelukohteita ovat historiallisen ajan naurishauta Hailianmäki B, 1800-luvun torpanpaikka Laurila A ja nykyaikainen kivikasa Laurila D.

Liitetiedostot

 •  

  Vesilahti Koskenkyla oyk-alueen taydennysinventointi 2014.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Vesilahti
   
    Sassi     1000027640 asuinpaikat
  hautapaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
  rautakautinen
   
  Avaa Vesilahti
   
    Viljula Jyrälä     1000044836 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Vesilahti
   
    Kukkola B     1000044900 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Vesilahti
   
    Kukkola Mustinen
   
    1000044901 kultti- ja tarinapaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös rautakautinen
   
  Avaa Vesilahti
   
    Hailianmäki     1000042260 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Vesilahti
   
    Laurila B     1000044902 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös ajoittamaton
   
  Avaa Vesilahti
   
    Laurila C     1000044903 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös ajoittamaton
   
  Avaa Vesilahti
   
    Päivärinne     1000044904 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen