Arkeologinen kohde Ahola

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Iso-Pento
 • Nimi:
  Ahola
 • Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  löytöpaikat
 • Laji:
  löytöpaikka
 • Ajoitus:
  kivikautinen
 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214112
 • Peruskartan nimi:
  Kuhmalahti

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Sijainti ja maasto:
  Kuhmalahden kirkosta 1,7 km koilliseen.
 • Kohteen kuvaus:
  Kivikirveen katkelma, jonka on löytänyt Raili Ahonen. Löytökohta on vanhaa järven pohjaa, joka on ollut viljelyksessä. Esine on löytynyt noin 30 cm syvästä kynnöksen vaosta keväällä joskus 1980-luvun puolivälissä.

  Löytöpaikka sijaitsee kirkonkylän pohjoispuolella, Maljastentien länsipuolella ja Längelmäveden

  Hitulahden pohjoisrannalla noin 50 metriä nykyisestä rannasta. Löytökohta on vanhaa järven

  pohjaa, joka on ollut viljelyksessä noin 10 metrin päässä vanhasta kivisestä rantapenkasta.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot