Arkeologinen kohde Tanila Hanhonoja

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Tanila
  Nimi:
  Tanila Hanhonoja
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000016642
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  50
  Muinaisjäännöstyyppi:
  löytöpaikat
  Tyypin tarkenne:
  irtolöytöpaikat
  Ajoitus:
  historiallinen
  kivikautinen?
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Loivasti etelään laskevalta saviselta peltorinteeltä Sikojoen ja Isolammiin laskevan Hanhonojan rannalta löytyi muutama laadultaan vaihteleva kvartsi-iskos, palanutta luuta ja metallinen, pyöreä nappi tai hela. Viimeksi mainittu lienee historialliselta ajalta.
  Tutkimukset:
  Inventointi 1998 Soininen, kohde 50
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  KM 31484:1-5 (kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, nappi)
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  Nokia
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1  X2  X 681675
  Y1  Y2  Y 247906
  Z1  Z2  Z 80

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Muutaman laadultaan vaihtelevan kvartsi-iskoksen ja viiden palaneen luun kappaleen löytöpaikka pääosin ison kiven ympäristössä, loivasti etelään laskevalla savisella peltorinteellä n. 80-90 m mpy, Sikojoen ja Isolammiin laskevan Hanhonojan rannalla. Samalta alueelta löytyi metallinen, pyöreä, ohut, levymäinen takapinnalla olevalla kiinnityslenkillä varustettu nappi (ilmeisesti koristenappi tai hela). Viimeksi mainittu lienee historialliselta ajalta eikä liity kvartseihin tai luuhun.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998