Rakennetun ympäristön kohde Kirkkopiirin koulu - Pirkkalan kirkonkylän koulu

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sankila
  Nimi:
  Kirkkopiirin koulu - Pirkkalan kirkonkylän koulu
  Osoite:
  Anian rantatie 97
  Kohdetyyppi:
  opetus
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  3
  Inventointipäivämäärä:
  20.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sivistyshistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Edustava kokonaisuus 1880-,1920- ja 1950-luvun koulurakennusarkkitehtuuria näkyvällä paikalla Sankilan viljelysmaiseman reunalla valtakunnallisesti arvokkaassa Pirkkalankylän kulttuurimaisemassa (Vuoden 1993 rajaus, Museovirasto). Rakennukset hyvin säilyneitä ja samoin pihamaan väljä yleisilme reunapuustoineen.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kirkkopiirin kouluun kuuluu kolme eri ikäistä koulurakennusta. Vanhin on 1887 rakennettu nikkarityylinen puukoulu. Sitä on laajennettu v. 1918 samankokoisella siivellä. Yläkouluksi rakennettiin v. 1925 klassististyylinen 1 kerroksinen koulurakennus. Tiilinen, keltaiseksi maalattu 3-kerroksinen koulurakennus rakennettiin vuosina 1956 - 58. Sitä on laajennettu vuonna 1983 pihanpuolelta urheilusalilla. Myös rakennuksen taaksei on tehty pieni laajennus.
  Historia:
  Alueen enismmäinen koulu toimi Toosin talossa 1840-luvulla. Eteläkouluna tunnettu koulu rakennettiin v. 1887. Sen teki urakalla nikkari G Langervest ja se oli valmistuessaan kolmas Pirkkalan kouluista.

  Nimi Eteläkoulu kuuluu ilmeisesti aikaan, jolloin Pirkkalassa oli kaksi koulua, Harjun koulu per. 1873 ja Nokian tehtaan koulu per. 1875, jotka sijaitsivat järven pohjoispuolella.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kirkkopiirin koulu sijaitsee Anian rantatien varrella. Koulut ja pallokenttä ovat sijoitettu väljästi tontille. Kolmea koulua yhdistää laaja hiekkakenttä. Pihamaan laitamilla on vanhoja puita, kuusia ja koivuja etupäässä. Länsipuolelta tontti rajautuu metsään jossa rinne laskee läheiselle Sikojoen kosteikkoon. Etelä ja kaakkoispuolelle on Färmintien varrelle rakennettu viime vuosina omakotitaloja. Pohjoispuolella on hyvin säilynyt avoin peltomaisema. Lähistöllä ovat Tanilan, Sankilan ja Toosin tilakeskukset.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueella olevat rakennukset ja pihapiirin yleisilme kasvillisuus mukaan lukien tulee säilyttää ja niitä koskevat korjaus- ja muutostyöt tehdä siten ettei rakennusten historiallinen arvo vaarannu. Aluetta koskevia maankäyttösuunnitelmia ja rakennuksia koskevia merkittäviä muutoksia varten tulee rakennuksista laatia täydentävä rakennushistoriaselvitys.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän-Sankilan-Tanilan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankila Hallinnollinen alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan kirkonkylän koulu. Rakennushistoriallinen selvitys Pirkkalan Kirkonkylän koulun kulttuurihistoriallisista arvoista. Pirkkala
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
    21.08.2018
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 706 2018 01.02.2019 Pirkkalan Sankilan asemakaavan 177 Kirkonkylän koulua koskevasta suojelumerkinnästä poikkeaminen Pirkkalan kunta