Arkeologinen kohde Pirkkalan vanha kirkko

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Pirkkalan vanha kirkko
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000044461
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kirkkorakenteet
  Tyypin tarkenne:
  kirkonpaikat
  Laji:
  mahdollinen muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lyhyt kuvaus:
  Pirkkalan seurakunnan vanhalla hautausmaalla sijaitsee 1850-luvulla puretun puukirkon muistokivi. Sen oletetaan olevan kirkon alttarin kohdalla. Samalla paikalla on oletettavasti sijainnut yksi tai useampia sitä vanhempia puisia kirkkoja, joista on todennäköisesti säilynyt rakenteiden jäännöksiä maanpinnan alapuolisissa kerroksissa vanhan hautausmaan alueella. Samalta alueelta on löytynyt vanhan kirkon kirkkopihan/hautausmaan aidan muuriksi tulkittavia jäännöksiä. Vuoden 2015 maatutkauksessa havaittiin anomalioita, jotka saattavat aiheutua aiemmin paikalla olleesta kirkkorakennuksesta.
  Tutkimukset:
  Tarkastus U. Lähdesmäki 2014

  maatutkaus W. Perttola 2015

  Arkistoselvitys ja maastotarkastus G. Haggren 2015
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6818856 P2 (ETRS-TM35FIN) 6818893 P 6818877
  I1 (ETRS-TM35FIN) 317093 I2 (ETRS-TM35FIN) 317141 I 317124
  Kohteen laajuus:
  Alustavasti rajattu kiinteä muinaisjäännös n. 30 (W-E) x 44 m (N-S)
  Rajausperusteet:
  Kivirakenteen (oletettavasti peräisin varhaisesta kirkkomaan aidasta) sijainti, vanhan kirkonpaikan muistokiven sijainti, maaston topografia, lähistöllä olevien uudempien ruumishautausten sijainti. Alustavaa rajausta tehtäessä ei ole käytetty historiallista kartta-aineistoa.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Vanhan kirkon paikka ja historiallinen kirkkomaa sijaitsevat käytössä olevan Etelä-Pirkkalan seurakunnan kirkkomaan keskellä, vanhalla hautausmaalla (nykyiset lohkot B ja osa lohkosta K). Kohde on vajaat 100 metriä Anian rantatien pohjoispuolella. Kirkkomaan alue on viljelysten ja haja-asutuksen ympäröimä.
  Kohteen kuvaus:
  Pirkkalan vanhimpien kirkkojen sijaintia ja tarkkaa ikää ei tunneta tarkasti, mutta Suur-Pirkkalaa koskevien kirjallisten lähteiden perusteella oletetaan, että Etelä-Pirkkalan seurakunnan kirkkomaalla on ollut kirkkorakennus mahdollisesti jo keskiajalla. Historiallisen kartan (D. Hall) perusteella ko. alueella on ollut kirkkorakennus ainakin 1760-luvulla ja kirkko on merkitty myös 1770 maakirjakarttaan (Daniel Hall). Tämä kohde sijaitsee itään Pirkkalan historialliselta kylänpaikalta, josta tunnetaan arkeologisia löytöjä (mm. nuoremman rautakauden ja keskiajan esineistölä sekä rakenteiden jäännöksiä). On mahdollista, että varhaisin kirkko on perustettu historiallisen Pirkkalankylän kylätontin tuntumaan, mutta toistaiseksi sellaisesta ei ole arkeologisia havaintoja.

  Etelä-Pirkkalan kirkkomaalla tiedetään sijainneen puinen kirkko 1800-luvulla. Se purettiin huonokuntoisena 1858 ja hautaaminen kirkon yhteydessä olleelle kirkkomaalle päättyi siinä vaiheessa toistaiseksi. Seuraava kirkko rakennettiin Pohjois-Pirkkalaan, nykyisen Nokian alueelle, Pyhäjärven pohjoispuolelle. Järven eteläpuolella oleva hautausmaa otettiin uudelleen käyttöön 1921, kun hautausmaan yhteyteen oli rakennettu siellä nykyisin sijaitseva kirkkorakennus. 1850-luvulla puretun kirkkorakennuksen paikalle on pystytetty vanhojen kirkkojen muistokivi. Sen kerrotaan sijaitsevan viimeisen paikalla olleen kirkon alttarin kohdalla.

  Vanhojen kirkkojen paikalla ei ole tiettävästi tehdy aikaisemmin varsinaisia arkeologisia kaivaustutkimuksia. Muistokiven pohjoispuolelta 1970-luvulla käyttöön otetulla uurnahautojen lohkolla (K) on hautakuoppia kaivettaessa havaittu merkkejä kivisistä muurirakenteista.

  Hautausmaan lohkon B itäreunasta löydettiin syksyllä 2014 hautausmaan käytävän kunnostustyössä kivirakenne, todennäköisesti kylmämuuraamalla rakennetun muurin jäännös. Sen pituus pohjois-eteläsuunnassa on yhteensä n. 9,6 metriä. Rakenteen syvyys on n. 35 cm ja korkeus n. 18 - 33 cm. Kivet ovat osittain lohkottuja, kahdessa on havaittavissa vähäistä sammalpeitettä. Rakenteen länsipuolella on suhteellisen jyrkästi nouseva maapenger, jota on muotoiltu kunnostustyön yhteydessä kaivinkoneen kauhalla. Rakenteen kaakkoispuolella, välittömästi sen vieressä, on 2000-luvun alussa maahan perustettu roskasäiliö ja puutarhavarusteiden teline. Raportissa olevat kuvat dokumentoivat kivirakenteen aseman tarkastusajankohtana. Maakuntamuseolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kivien asemaa muutettu roskasäiliön ja työvälinekatoksen perustamisen yhteydessä. On mahdollista, että rakenteita on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan.

  Vuoden 2015 maatutkauksessa havaittiin anomalioita, jotka saattavat aiheutua aiemmin paikalla olleesta kirkkorakennuksesta.

  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Sisältyy liitekartalle merkittyyn alustavaan rajaukseen.
  Lähistön kohteet:
  Kirkkomaan etelä-/kaakkoispuoleiselta peltoalueelta ovat metallinilmaisinharrastajat löytäneet 2010-luvulla useita rautakautisia metalliesineitä, mikä kertoo esihistoriallisen ajan loppuvaiheen toiminnasta kirkkomaan ympäristössä.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Pirkkala.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Ilmakuva Vanhan kirkon alueesta 1940-luvulta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  yleiskartta Pirkkala kko.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kartta 1. Tarkastuskohteen sijainti. Pohjakartta Maanmittauslaitos, lisäykset Pirkanmaan maakuntamuseo/U. Lähdesmäki.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Pirkkalan vanha kirkko.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Kartta 2. Pirkkalan vanhan kirkonpaikan ja historiallisen hautausmaan kiinteän muinaisjäännöksen alustava rajaus.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 11
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 12
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 13
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 15
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 146
  • Alanumero: 16
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Lähdesmäki
  • Kuvausaika: 07.10.2014
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalankylä Pirkkala
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala. Pirkkalan vanha kirkko. Hautausmaan muurirakenteen kunnostustyön arkeologinen valvonta Pirkkala
   
    Valvonta
   
  01.06.2022 12.09.2022
  Avaa Pirkkalan vanhan kirkon maatutkaus Pirkkala
   
    Kartoitus
   
  28.10.2015  
  Avaa Pirkkalan vanha emäkirkko. Arkisto- ja maastoselvitys Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
  Arkistoselvitys
   
  01.09.2015 15.09.2015

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 2 2015 12.01.2015 Pirkkalan Vanhan kirkon kiinteän muinaisjäännöksen rauhoitusilmoitus Pirkkalan seurakunta
  Avaa 505 2017 18.12.2017 Pirkkalan Sorkkalan-Sankilan-Pirkkalankylän alueen maakaapelointihanke
  Avaa 322 2022 02.05.2022 Pirkkalan seurakunnan hautausmaan vanhan puolen kiviaidan korjaus Pirkkalan seurakunta

Kartta