Arkeologinen kohde Mattila 1

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Pajula
 • Nimi:
  Mattila 1
 • Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
 • Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
 • Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Pajulanjärven itärannalla sijaitseva Mattila on kuulunut Pajulankylään jo 1500-luvulta saakka. Nykyinen rakennus sijaitsee todennäköisesti samalla paikalla kuin aikaisemmat rakennukset, mihin viittaa omistajien kertomus lattian alta remontointitöissä löytyneet lattialankkujen jäännökset ja 1700-luvun rahat. Kaaliniemen kärjessä on vanha pajan paikka ja Ranamäessä, nykyisen kesämökin paikalla, on kertomusten perusteella vanhan tiilitehtaan paikka (Vehkajärvi. EIlen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma 2001). Mattilan alue on tiiviisti rakennettua ja asuttua.
 • Tutkimukset:
  Ulla Moilanen, inventointi, 2016
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214303
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN)  P2 (ETRS-TM35FIN)  P 6824421
  I1 (ETRS-TM35FIN)  I2 (ETRS-TM35FIN)  I 384366

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Pajulanjärven itärannalla sijaitseva Mattila on kuulunut Pajulankylään jo 1500-luvulta saakka. Nykyinen rakennus sijaitsee todennäköisesti samalla paikalla kuin aikaisemmat rakennukset, mihin viittaa omistajien kertomus lattian alta remontointitöissä löytyneet lattialankkujen jäännökset ja 1700-luvun rahat. Kaaliniemen kärjessä on vanha pajan paikka ja Ranamäessä, nykyisen kesämökin paikalla, on kertomusten perusteella vanhan tiilitehtaan paikka (Vehkajärvi. EIlen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma 2001). Mattilan alue on tiiviisti rakennettua ja asuttua.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot