Rakennetun ympäristön kohde Sikojärvi - rek. Lentokenttä

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sorkkala
  Nimi:
  Sikojärvi - rek. Lentokenttä
  Osoite:
  Varuskunnantie 123
  Kohdetyyppi:
  liikenne
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  sotilasvirkatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  06.08.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Sorkkalan kylän vanha kantatalo, Tilan viimeinen rakennus sijaitsee vanhalla kylätontilla Sikojärven tuntumassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Sikojärven tila sijaitsee lähellä Pirkkalan lentokentän kiitoradan kaakkoispäätä. Vanhasta tilakeskuksesta on jäljellä vain päärakennus, jonka ulkoasu on suhteellisen uussi. Rakennuksen omistaa valtio ja sitä käytettiin mm. lentokentän rakentajien asuntona.
  Historia:
  Markku Narri oli isäntänä vuoteen 1552. Tilaan liitettiin Juho Narrin tila v. 1570. Sikojärven tila on entinen sotilasvirkatalo. Jalkaväen upseerin vapaatalona se toimi 1650-luvulla. Vähän myöhemmin se oli Vesilahden komppanian vänrikin palkkatalona. Kapteeni O.J. von Boor asui talossa 1700-luvun alussa. Ostettu perintötilaksi v. 1759.

  Tilan rakennukset ovat joutuneet väistymään lentokentän tieltä 1970- ja 1980-luvulla. Vilja-aitta siirretty Reipinniemen museoalueelle. Vielä v.1975 olleesta kivinavetan, päärakennuksen, asuinrakennuksen ja riihi/latoryhmästä on jäljellä vain päärakennus.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Ympärillä on avoin lentokentän kiitoradan ja peltojen muodostama maisema. Sorkkalantie ohittaa rakennuksen. Maisemallisesti keskeinen ja näkyvä.
  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin sijainti liikenteellisesti keskeillä paikalla on ongelmallinen. Kylän historiallisen maiseman ominaispiirteet ovat vielä nähtävissä tilakeskusta ympäröivänä avoimena maiseman ja siten maiseman maankäyttöön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Alueen tarkempi inventointi on tarpeen mahdollisten uusien maankäyttöhankkeiden yhteydessä.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sorkkala Hallinnollinen alue rekisterikylä
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta