Rakennetun ympäristön kohde Lampipuisto

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
  Inventointinumero:
  2017/0074
  Nimi:
  Lampipuisto
  Osoite:
  Lampipuisto ( Nekalantie / Lounaantie / Ahotie / Viinikanpuisto )
  Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
  Inventointipäivämäärä:
  20.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Arvojen perustelu:
  1953 rakennettu Lampipuisto on yleisilmeeltään vehreä ja viihtyisä Nekalan kaupunginosan julkinen puisto. Se on säilyttänyt pääsääntöisesti hyvin 1940-luvun lopussa suunnitellun ja 1950-luvun alussa toteutetun ilmeensä. Maisemallisesti keskeinen sijainti vilkaasti liikennöidyn alueen pääliikenneväylän, Nekalantien varressa. Puistohistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Lampipuisto sijaitsee Nekalassa Ahotien, Lounaantien, Nekalantien ja Viinikanpuiston rajaamalla alueella. Puiston kaakkois- ja lounaispuolilla on 1930-40-luvuilla rakennettuja kortteleita, joiden asuinrakennukset ovat puisia puolitoistakerroksisia paritaloja ja puu-tai tiilirunkoisia kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Luoteispuolella on 1950-luvulla perustettu Viinikanpuisto ja koillispuolella Iidesjärven rantaan ulottuva viheralue, entinen kaatopaikka-alue sekä kaupungin varastorakennus.

  Lampipuisto on kaavoitettu puistoksi Nekalan ensimmäisten korttelien asemakaavoituksen yhteydessä vuonna 1935. Alue on maapohjaltaan kostea ja soinen ja siksi huonosti rakentamiselle soveltuva. Sotien aikaan puiston itäkulmaa on käytetty viljelyyn ja sen reunoilla kerrotaan olleen ympäröivien talojen asukkaiden omistamien eläinten, kuten lampaitten, sikojen, kanojen ja kanien pieniä aitauksia tai eläinsuojia.

  Puiston toteuttaminen viivästyi sotien vuoksi. Puistosuunnitelma on laadittu Tampereen kaupungin puisto-osastolla vasta 1948. Suunnittelusta on todennäköisesti vastannut kaupunginpuutarhuri Viljo Tarko. Puisto rakennettiin 1953.

  Ilmakuvien ja vanhojen valokuvien perusteella puisto on toteutettu pitkälti suunnitelman mukaisesti; sitä ympäröi pensasaita, sen keskellä on lampi, jonka kapeimman kohdan ylittää silta, lampea kiertää hiekkakäytävien verkko, itäkulmassa ja lounaissivuilla on hiekkapintaiset suorakaiteen muotoiset leikkialueet. Suunnitelmasta poiketen suurempaan lammenpuoliskoon ei ole tehty saarta ja myöskin osa varsin runsaista istutuksista näyttää jääneen toteuttamatta.

  Lampi on 1950-luvulla ympäröity metalliverkkoaidalla ja siellä on ollut kesäisin sorsia ja ankkoja. Läntisen lammenosan rantaan on 1957 sijoitettu pienehkö pronssiveistos, pylvään päässä selällään lepäävä poika, jolla on rintansa päällä suuri kala. Kalan suusta suihkuaa vesi. Kalapoika-veistoksen on suunnitellut tamperelainen kuvanveistäjä Unto Hietanen.

  Puistoa on kunnostussuunnitelmien perusteella kohennettu ainakin 1970-luvulla sekä vuosina 1989, 2004 ja 2014. 1970-luvulla on rakennettu tai uusittu puistokäytävien valaistus. Puiston eteläkulman tuntumaan Ahotien varteen on arviolta 1980-90-luvulla rakennettu punatiilinen matala sähkömuuntamo. 2004 on poistettu ja maisemoitu itäkulman leikkipaikka, kunnostettu lounaissivun leikkipaikkaa ja uusittu sen leikkivälineitä sekä valaistus. 2014 on mm. kunnostettu lammen yli johtava puurakenteinen silta, uusittu Kalapoika veistoksen tekniikka ja valaistus, poistettu lammen ympäriltä huonokuntoinen verkkoaita sekä muutamia puita, uusittu lounaissivun leikkipaikan välineet ja aidattu se, sekä uusittu käytävien varsilla olevat puistonpenkit, roskikset ja käytävien valaistus.

  Lampipuisto on maastoltaan tasainen kohoten aavistuksen etelään ja lounaaseen. Nurmipintaista puistoa ympäröi matala orapihlaja-aita lukuun ottamatta Nekalantien puoleista sivua, joka on aitaamaton. Käytävät ovat sorapintaisia. Puiston puusto on osin alkuperäistä 1950-luvun alussa istutettua, osin myöhempien muutosten aikaista. Puulajeja ovat mm. koivu, lehtikuusi, kuusi, hopeapaju ja tammi. Uudistettua leikkipaikkaa kiertää metalliverkkoaita ja puiston puolella osin lisäksi angervoaidanne. Lammen rannoilla kasvaa kosteikkokasvillisuutta. Muutoin puistossa ei ole kukkaistutuksia tai pensaita.

  Toimenpidesuositukset:
  Lampipuistolle tyypillisiä ja säilyttämisen arvoisia piirteitä ovat:

  lampi, sen koko ja muoto sekä lammen ylittävä puusilta, Kalapoika-veistos, hiekkakäytävät ja niiden linjaukset, leikkikenttä, sen sijainti ja koko, puistoa kolmelta sivulta ympäröivä pensasaita, pääosin eri lehtipuista koostuva vaihtelevailmeinen puusto.

  Kirjalliset lähteet:
  Julkiset veistokset ja monumentit Tampereen kaupunki ja Tampereen nykytaiteen museo 2006.

  http://www.tampere.fi/ekstrat/taidemuseo/patsaat/

  Lampipuiston puistosuunnitelma 1947 ja 1948. Rakennustoimisto, Puisto-osasto. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Lampipuiston leikkipaikan perusparannussuunnitelma 2004. Yhdyskuntapalvelut, suunnitteluyksikkö. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Lampipuiston poistuvan leikkipaikan maisemointi suunnitelma 2004. Yhdyskuntapalvelut, suunnitteluyksikkö. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Lampipuiston yleissuunnitelma 2014. Kaupunkiympäristön kehittäminen, Suunnittelupalvelut, Vihersuunnittelu. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Lampipuiston yleissuunnitelma, Kaakonpuiston (länsi) leikkipaikan poistaminen ja Kaakonpuiston (itä) pelikentän poistaminen (Nekala). Tampereen kaupunki, Yhdyskuntalautakunta, ote pöytäkirjasta 10.6.2014.

  Maastokäyntivalokuvat, Tampereen kaupunki, vihersuunnittelun arkisto.

  Nekalan ja Viinikan asemakaavat. Tampereen kaupunki.

  Ortoilmakuvat ja viistokuvat, Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.

  Vanhat valokuvat, Vapriikin kuva-arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkäaikaiset asukkaat

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 717
  • Alanumero: A:974
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Juhani Riekkola
  • Kuvausaika: 18.08.1959
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 717
  • Alanumero: A:976
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Juhani Riekkola
  • Kuvausaika: 18.08.1959
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: AL
  • Alanumero: 8437:1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ensio Kauppila
  • Kuvausaika: 28.10.1953
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA
  • Alanumero: 3262
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Veikko Kanninen
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 367
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 387
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 09.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 388
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 389
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 390
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 391
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 392
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 393
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017