Rakennetun ympäristön kohde Riihitie 2 ( Lounaantie 10 )

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
  Inventointinumero:
  2017/0027
  Nimi:
  Riihitie 2 ( Lounaantie 10 )
  Osoite:
  Riihitie 2 ( Lounaantie 10 )
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  14.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Osin perinteisen ilmeensä säilyttänyt tontti, jolla kaksiosainen, kaksikerroksinen puukerrostalo. Talon lounaispääty on rakennettu 2012 ja koillispääty 1940-luvun alussa. Koillispäädyn rakennusosan perusmuoto, aukotus, tilajako ja porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset ovat säilyneet kertoen ajan rakentamisen, asumisen ja elämisen tavasta. Maisemallisesti merkittävä sijainti Riihitien ja Lounaantien kulmauksessa, Lampipuiston reunassa. Osa valtakunnallisesti arvokasta aluekokonaisuutta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Riihitien ja Lounaantien kulmauksessa, Riihitien lounaispuolella sijaitseva suorakaiteen muotoinen tontti, jolla osin 1940-luvun alussa, osin 2010-luvulla rakennettu kaksikerroksinen puukerrostalo.
  Historia:
  Puolet tontin asuinkerrostalosta tuhoutui tulipalossa talvella 2012. Palomuurit pysäytivät palon, eikä se päässyt leviämään rakennuksen koillispäätyyn tai lounaispuolisen Ahotie 3 kerrostaloon. Palaneen rakennusosan tilalle on rakennettu ilmeeltään moderni, mutta kuitenkin kokonaisuuteen melko hyvin istuva uudisosa.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontin lähiympäristössä on 1930-40-luvun vaihteen paritaloja, Lounaantien varressa sekä koillispuolisessa korttelissa 1940-luvun kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Luoteispuolella on 1953 rakennettu Lampipuisto.

  Tontti on rajattu orapihlaja-aidalla. Lounaantien puoleinen sivu on aitaamaton. Ajotie pihaan, sisäänkäyntien edustat ja pihan parkkipaikat ovat sorapintaiset. Muutoin piha on nurmella. Siellä kasvaa muutama koristepensas. Piha on osin perinteinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet, joiden säilyminen on tärkeää:

  Asuinrakennuksen rakennustyyppi: kaksikerroksinen puukerrostalo

  Asuinrakennuksen runkomuoto, katon muoto, julkisivujen aukotus, porrashuoneiden sisäänkäyntikatokset ja mahdolliset alkuperäiset porrashuoneiden sisätilojen pintamateriaalit

  Pihan luonnolliset maastonmuodot ja perinteiset pinnat (sora/hiekka, nurmi)

  Pihan perinteinen kasvillisuus: nurmi, orapihlaja-aita

  Katuliittymän sijainti ja hiekka/sorapinta

  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Tampereen kaupunki.

  Kartat: asemakartat, virastokartta, kantakartta, Tampereen kaupunki.

  Maastokäyntivalokuvat, Miia Hinnerichsen.

  Ortoilmakuvat, Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki.

  Rakennuslupa- ja muutoslupakuvat, Rakennusvalvonnan arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut alueen pitkäaikaiset asukkaat.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 62
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 21.02.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 227
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 14.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 228
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 14.03.2017
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  1 Riihitie 2 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 117 2014 14.04.2014 Tampere, XXIV - Nekala, As. Oy Lounaantien 10 vanhan osan julkisivusaneeraus, osoitteessa Postikatu 16 Isännöintitoimisto Pelto Oy