Rakennetun ympäristön kohde Näädänkatu 1

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Näädänkatu 1
  Osoite:
  Näädänkatu 1 - Karhunkatu 16
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  14.02.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen varhaisimpaan rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistö ilmentää alueelle tyypillistä väljää rakentamistapaa, jolle on ominaista rakennusten porrastaminen siten, että joka toinen talo on lähellä katuvartta ja joka toinen keskellä tonttia. Kiinteistö on kokonaisuudessaan hyvin hoidettu, mutta asuinrakennukseen tehtyjen muutosten myötä sen alkuperäisyysaste on alentunut. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Näädänkadun ja Karhunkadun kulmassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön koillis-lounaissuuntainen tontti (832.4 m2) sijaitsee Karhunkadun ja Näädänkadun kulmassa. Muodoltaan se on pitkänomainen leventyen hieman Näädänkatuun rajoittuvaa länsipäätä kohti. Tontin pohjoisenpuoleinen pitkä sivu on Karhunkadun suuntainen. Tonttia reunustaa kaikilla sivuilla orapihlaja-aita. Katuliittymät tontille ovat pohjoissivun keskivaiheilla ja tontin lounaiskulmassa.Maastoltaan tasainen tontti on nurmella lukuun ottamatta asuinrakennukselle johtavia hiekkakäytäviä. Piha-alueen itäosassa on iäkkäitä omenapuita, koilliskulmassa kookkaat mänty ja koivu lisäksi muuta pensasmaista kasvillisuutta.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten itä-länsisuuntaisesti lähellä sen länsipäätä. Lisäksi piha-alueen koilliskulmassa on 1994/95 valmistunut lautarakenteinen, pohjamuodoltaan kuusikulmainen ja siniseksi maalattu huvimaja.

  Historia:
  Kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen on suunnitellut Erkki Haapanen, joka on vastannut yhteesä 4 kissanmaalaistalon alkuperäisistä rakennuslupapiirrustuksista.

  Kiinteistöä on aiemmin asuttanut talon rakentajan Oiva Tannerin tytär, jolta nykyinen omistajapari on ostanut sen 1997.

  Asuinrakennuksessa on alkuvaiheessa ollut vuokralaisia, joita varten ullakkokerrokseen on rakennettu 2h+k. Vuokralaisasuntoon johti portaat suoraan kuistilta.

  Ennen asutuskäyttöä tonttia on oletettavasti muiden lähitonttien tapaan käytetty perunan ym. viljelykasien kasvattamiseen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Karhunkadun ja Näädänkadun kulmassa, sijainnin merkittävyys korostuu lähestyttäessä tonttia etenkin lännen suunnasta. Kiinteistön lähiympäristössä on iältään ja mittasuhteiltaan samankaltaista rakennuskantaa.
  Toimenpidesuositukset:
  Kiinteistöön ei kuulu autotallia, mikäli sellainen tulevaisuudessa tehdään, sen volyymi, muotokieli ja sijainti on suunniteltava erityisen huolellisesti.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.
  Suulliset lähteet:
  Hannu Äyräväinen.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Näädänkatu 1 Näädänkatu 1 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Kartta