Rakennetun ympäristön kohde Sudenkatu 1

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Sudenkatu 1
  Osoite:
  Sudenkatu 1 - Hippoksenkatu 15
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  14.11.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistö on tehdyistä remonteista ja korjauksista huolimatta säilynyt pääosin alkuperäisessä asussaan. Kohde edustaa hyvin aikakautensa rakennusperinteitä. Erityisesti on mainittava kauniisti alkuperäisessä asussaan säilyneet porraskäytävät sekä ulko-ovet. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla pääkatujen kulmassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön koillis-lounaissuuntainen, epäsäännöllisen suorakaiteenmuotoinen tontti sijaitsee Sudenkadun, Hippoksenkadun ja Majavankadun kulmauksessa, siten että tontin kaakkoissivu rajautuu Sudenkatuun, lounaissivu Hippoksenkatuun ja koillissivu Majavankatuun. Tonttia rajaa lounaasta orapihlaja-aita ja luoteesta sireeniaita. Koillis- ja kaakkoisrajat ovat aitaamattomia. Tontilla on yksi katuliittymä Sudenkadun ja Majavankadun kulmauksessa. Ajotie on hiekkapintainen.

  Tontin pinta on loivaa rinnettä, joka laskee pohjoiseen ja koilliseen. Pääosa tontin pinnasta on nurmea. Rakennuksen kaakkoisivu kiinni katulinjassa, katukäytävä on asfaltoitu. Askeettisella tontilla kasvaa vain yksi hopeapaju. Kasvillisuus ja tontin pinnat ovat pääosin alkuperäiset.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten koillis-lounaissuuntaisesti kiinni Sudenkadun reunassa. Lisäksi tontin länsikulmassa on kuusikulmainen puurakenteinen, keltaiseksi maalattu huvimaja.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on mittasuhteiltaan kohdetta muistuttavia tiilirunkoisia kerrostaloja, hieman pienempiä puurunkoisia kerrostaloja sekä selvästi pienempikokoinen rivitalo.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Sudenkatu 1 Sudenkatu 1 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007