Rakennetun ympäristön kohde Karhunkatu 17

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Karhunkatu 17
  Osoite:
  Karhunkatu 17
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  14.08.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen varhaisimpaan rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistön alkuperäisyysaste on heikentynyt merkittävästi katemateriaalin vaihtamisen, ikkunamuutosten sekä autotallilaajennuksen myötä, jonka seurauksena rakennuksen alkuperäinen muoto on muuttunut. Joitain alkuperäisiä rakennuksen osia on kuitenkin säilynyt, kuten eteläkulman kaunis kuisti alkuperäisine ovineen ja ikkunoineen.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön luoteis-kaakkosuuntainen tontti (1507 m2) on suunnikkaan muotoinen ja sen lyhyt eteläpääty rajoittuu Karhunkatuun. Tontilla on yksi katuliittymä Karhunkadulle. Liittymäkohdasta tontille johtaa hiekkapintainen ajotie. Liittymässä on aukko orapihlaja-aidassa, kiviset portinpylväät ja vihreäksi maalatut metalliputki runkoiset metalliverkkoportit.

  Tontin pinta on tasainen ja pääosin nurmea. Tonttia rajaa pohjoisesta, etelästä ja lännestä orapihlaja-aita. Tontin itärajalla on osin villiviinin peittämä metalliverkkoaita.

  Tontilla kasvaa runsaasti kookkaita koivuja, muutamia vaahteroita, vanhoja omenapuita, kirsikkapuu sekä mongolianvaahtera. Perennoja on vähän. Pensaita on tontin reunoilla runsaasti, mm. kanukkaa, sireeniä, marjakuusia.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten luode-kaakkosuuntaisesti etäällä Karhunkadun reunasta. Asuinrakennuksen pohjoispuolella puutarhassa on kevytrakenteinen vanha leikkimökki. Mökki on satulakattoinen, lautarakenteinen, vaaleansiniseksi maalattu, limilaudoitettu ja siinä on musta huopakate.

  Historia:
  Kissanmaan kortteli 849 on ns. virkamiesten rivi. Korttelin tontit oli varattu ensisijaisesti kaupungin virkamiehille. Moni kiinteistöjen alkuperäisistä omistajista oli myös henkilökohtaisesti osallistunut Kissanmaan kaavoitukseen tai rakennusten suunnitteluun. Muusta Kissanmaasta poiketen kortelia eivät koskeneet samat rakennusten sijoittelua, kattokaltevuutta ja räystäskorkeutta sääntelevät säännöt. Talot sai rakentaa vapaammin omien suunnitelmien mukaisesti.

  Kiinteistön ensimmäinen asukas oli rakennuslupapiirrustuksetkin signeerannut Matti Anttila perheineen. Anttila oli kaupungin rakennusinsinööri. Anttila on suunnitellut myös asuinrakennuksen osoitteessa Ahmankatu 5.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on erilaista rakennuskantaa seuraavasti: Itä- ja kaakkoispuolella on Kissanmaan kadun reunassa sijaitsevia kaksikerroksisia kerrostaloja, etelässä kaksikerroksiset rivitalot ja lounaassa ja idässä mittasuhteiltaan kohdetta muistuttavia omakotitaloja. Pohjoispuolella on Teiskontietä reunustava puistoalue.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.
  Suulliset lähteet:
  Pauli Lehtinen

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Karhunkatu 17 Karhunkatu 17 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Kartta