Arkeologinen kohde Tammerkoski 10

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tammerkoski 10
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000023811
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  29
  Muinaisjäännöstyyppi:
  teollisuuskohteet
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1900-luku
  Lyhyt kuvaus:
  Puujäännöksiä, jotka todennäköisesti ovat peräisin Hämeensillan rakennustöistä 1920-luvulta.
  Tutkimukset:
  Kuitunen & Luoto 2011, tarkastus

  Raninen 2014, inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6821143 X2  X 
  Y1 2487589 Y2  Y 
  Koordinaattiselite:
  Keskipisteen koordinaatit

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Hämeensillan alla ja sen pohjoispuolella
  Kohteen kuvaus:
  10 A

  Kuvaus:

  Tammerkosken länsirannan vieressä, Hämeensillan alla on kolmessa kohtaa aitamaista rakennetta aivan kivipaasista tehdyn kosken seinämän vieressä. Rakenteet on tehty noin 10 cm leveästä ja 3 cm paksusta laudasta. Laudat on juntattu koskenpohjaan. Rakenteet ovat koskenreunan suuntaiset ja pituudeltaan kukin noin 4 metriä.

  Tulkinta:

  Kyseessä voi olla kosken seinämän rakentamisen yhteydessä käytetyn rakenteen jäännös

  10 B

  Kuvaus:

  Tammerkosken itärannan vieressä, Hämeensillan alla on leveydeltään noin 0,5 m ja koskenpohjasta korkeudeltaan noin 0,5 m oleva kosken seinämässä kiinni oleva porrasmainen rakenne. Rakenne on tuettu reunastaan pystylaudoituksella. Pystylaudoitus on tehty noin 10 cm leveästä ja 3 cm paksusta laudasta. Laudat on juntattu koskenpohjaan. Rakenteessa näkyy suuria rautanauloja.

  Tulkinta:

  Kyseessä voi olla kosken seinämän rakentamisen yhteydessä käytetyn rakenteen jäännös tai kosken seinämän tukirakenne.

  10 C

  Kuvaus:

  Kosken keskellä, Hämeensillan alla on paalujen jäänteitä.

  Tulkinta:

  Koskensuuntainen paalurivistö saattaa liittyä rakenteeseen 8.

  Tulkinta (Raninen 2014):

  10a ja 10b liittyvät epäilemättä kosken rantamuureihin, jotka Hämeensillan kohdalla lienevät sillan aikaisia.

  10c käsittää Hämeensillan alla olevien paalujen jäännöksiä, jotka sijaitsevat suunnilleen kosken keskellä kosken suuntaisessa linjassa. Tarkastuskertomuksessa niiden tulkitaan olevan ehkä yhteydessä Tammerkoski 8:an (Kuitunen & Luoto 2011). Tammerkoski 8a on jokseenkin epäilyksettä Verkatehtaan johdinpadon jäännös 1800-luvun jälkipuolelta. Johdinpato ei kuitenkaan ulottunut Hämeensillalle saakka ainakaan kartoissa kuvatulta osaltaan. Tammerkoski 10c:n tapauksessa kyse on todennäköisesti Hämeensillan rakennustelineiden jäännöksistä 1920-luvulta. (Vuonna 1884 rakennettuun aikaisempaan Hämeensiltaan paalunjäännökset eivät liittyne, koska sillan kivinen keskipilari sijaitsi jokseenkin niiden kohdalla).

  Luokitusehdotus:
  ei suojeltava

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Hämeensillan alla puutolppien rivi etelään kohde 10 c.jpg

  • Kuvaaja: Hannele Kuitunen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Hämeensillan alla puutolppien rivi etelään kohde 10 c.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Hämeensillan itäpään ja rantapenkan kulman puiset ja kiviset tukirakenteet pohjoisesta 2 kohde 10 b.jpg

  • Kuvaaja: Hannele Kuitunen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Hämeensillan itäpään ja rantapenkan kulman puiset ja kiviset tukirakenteet pohjoisesta kohde 10 b.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 356 2013 24.10.2014 Tampere, maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun Parkki -hankkeen YVA-ohjelma
  Avaa 363 2013 09.10.2013 Tampere, Tammerkosken ja Hämeenpuiston välisen maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkunparkin, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8437 (TRE:6029/10.02.01/2013) Tampereen kaupunki, Kirjaamo