Rakennetun ympäristön kohde Kangasalan terveyskeskus

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Kylä:
  Herttuala
  Inventointinumero:
  2020/0006
  Nimi:
  Kangasalan terveyskeskus
  Osoite:
  Herttualantie 24, 36200 Kangasala
  Kohdetyyppi:
  hoito
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  28.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  ARVOT: Sosiaalihistoriallinen, rakennustaiteellinen, rakennushistoriallinen ja maisemallinen.

  Rakennus sijoittuu maisemallisesti merkittävälle ja näkyvälle paikalla Valtatie 12:n läheisyyteen. Kokonaisuudessaan massaltaan kookas, mutta melko matala rakennus on sijoitettu tyylikkäästi kumpuilevaan ja avoimeen maastoon ja sillä on suuri merkitys sekä valtatien ja lähiympäristön maisemassa.

  Kangasalan 1980-luvun teveydenhuollon kehitystä ilmentävä terveysasema edustaa maakunnan alueella melko harvinaisia kookkaampia, kokonaan erilliselle kiinteistölle rakennettuja terveyskeskuksia, joiden lähiympäristössä ei ole ollut aikaisempaa terveydenhuoltotoimintaa.

  Alkuperäinen Into Pyykön suunnittelema vuonna 1984 valmistunut osa on arkkitehtonisesti merkittävä ja edustaa erinomaisesti ajalle tyypillistä laadukasta terveyskeskusrakentamista. Rakennusta on laajennettu kolmeen otteeseen 1980-luvulta 2000-luvulle. Laajennukset on toteutettu erittäin tyylikkäästi sekä piirteiltään että massaltaan yhteneväiseksi kokonaisuudeksi, joka edustaa Pirkanmaan alueella Pirkkalan terveyskeskuksen ohella esimerkkiä laadukkaasta, alkuperäisilmeen huomioon ottavasta laajennussuunnittelusta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kangasalan betonielementtirunkoinen punatiilivuorattu, osin kaksikerroksinen ja rungoltaan moneen suuntaan risteävä ja kaksi rinnakkaista kookkaampaa siipeä käsittävä terveyskeskus on rakennettu nykyiseen runkomalliinsa neljässä vaiheessa. Pohjakaavassa on pyritty yhdistämään eri toiminnot tehokkaalla kulkuverkostolla. Julkisivuja hallitsee puhtaaksi muurattu punainen tiili. Rakennus edustaa 1980-luvun alussa yleistynyttä julkisivutyyppiä, jossa betonielementtien saumat on pyritty hävittämään. Vaikka rakennus on rakennettu nykyiseen malliinsa neljässä vaiheessa kolmena eri vuosikymmenenä, on kokonaisuus siitä huolimatta arkkitehtonisesti yhtenäinen ja noudattaa ulkoisestii alkuperäistä arkkitehti Pyykön suunnittelemaa tyyliä.
  Historia:
  Terveyskeskuksen alkuperäisen osan suunnitteli arkkitehti Into Pyykkö vuonna 1982 ja ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1984.Tuolloin valmistui terveyskeskussiipi, joka käsitti tässä vaiheessa vuodeosaston eteläpään, kaksikerroksisen pääsiiven sekä siitä risteävän rinteessä olevan yksikerroksisen vastaanottotilat käsittäneen siiven. Rakennuspiirustuksiin oli jo tässä vaiheessa merkitty toisen vaiheen laajennusalat neuvolatiloille sekä vuodeosaston pohjoispäälle. Vuonna 1987 arkkitehti Into Pyykkö laati suunnitelmat toiselle rakennusvaiheelle neuvolasiipeä sekä vuodeosaston pohjoispäätä varten. Vuodeosaston koko kaksinkertaistui laajennuksen seurauksena. Vuonna 1997 suunniteltiin teknisten tilojen yhteyteen pienehkö laajennus jätekeskukselle. Rakennus laajennettiin nykyiseen runkomalliinsa vuonna 2004 toteutettujen suunnitelmien pohjalta, jotka käsittivät nykyisen länsisiiven sekä teknisten tilojen eteläpäähän toteutetun pienen varavoimakonehuoneen. Laajennukset suunnitteli RA Kari Airto / Suunnittelukolmio Oy.

  Terveyskeskuksen viereen valmistui 1980–90-lukujen taitteessa tai viimeistään 1990-luvun alussa nykyinen erillinen matala, rankorakenteinen ja aumakattoinen ympäristöterveydenhuollon rakennus, jossa toimii eläinlääkäriasema ja terveystarkastajan toimisto.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kangasalan terveyskeskus sijaitsee Valtatie 12:n pohjoispuolella Herttualantien varressa lähellä Kirkkojärven Kuohunlahden rantaa ja rajautuu Herttualan maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

  Kumpuleivassa ympäristössä maaston muotojen mukaan ympäristöön hienosti toteutettua terveyskeskusta ympäröi melko avoin kumpuileva nurmialue. Terveysaseman piha-alue on säilynyt tyylillisesti pohjakaavaltaan sekä istutusten sijoittelultaan pääasiassa 1980-luvun lopulta, lukuun ottamatta 2000-luvulla toteutettua laajennussiipeä. Pääsisäänkäynnin edessä on terveyskeskuksille tyypillinen ympäriajettava viheralue.

  Terveyskeskuksen itäpuolella Herttualantien varressa sijaitsee pääosin 1950–70-luvuilla rakentunut omakotialue.

  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Rakennuksen alkuperäisten arkkitehtonisten piirteiden säilyminen

  Aiemmat tutkimukset:
  Hinnerichsen, Miia: Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015

  aikaisempi kohdenumero 2015/0001

  Kirjalliset lähteet:
  Terveyttä kaikille - terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle. Sanna Ihatsu, CasaCo Studio OY, Museovirasto 2014.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Herttualantie 24, 36200 Kangasala hoitolaitos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkanmaan terveyskeskukset Muu
   
    Rakennusinventointi
   
  31.08.2020 30.10.2020
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016