Rakennetun ympäristön kohde Erätie 27

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
  Inventointinumero:
  2017/0007
  Nimi:
  Erätie 27
  Osoite:
  Erätie 27
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  09.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  rakennustekninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Pääosin perinteisen ilmeensä säilyttänyt tontti, jolla 1930-40-luvun vaihteessa rakennettu rakenteeltaan poikkeuksellinen pystyhirsirunkoinen puukerrostalo. Rakennuksen perusmuoto, pääosa julkisivumateriaaleista, tilajako ja siivousparvekkeet ovat säilyneet kertoen ajan rakentamisen, asumisen ja elämisen tavasta. Kerrostalon kellarikerroksessa on ollut liiketila, joka on yhä hahmotettavissa kivijalan näyteikkunasta. Maisemallisesti merkittävä sijainti Erätien ja Lounaantien kulmauksessa. Merkittävä osa valtakunnallisesti arvokasta aluekokonaisuutta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Erätien ja Lounaantien kulmauksessa, Erätien koillispuolella sijaitseva suorakaiteen muotoinen tontti, jolla 1930-40-lukujen taitteessa rakennettu kaksikerroksinen puukerrostalo.
  Historia:
  Kerrostalon kellarikerroksessa Lounaantien puolella on ollut pieni myymälätila.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontin lähiympäristössä on 1920-luvun ja 1930-luvun lopun paritaloja. Lounaantien varressa on muita kaksikerroksisia puukerrostaloja. Koillispuolella on entinen asuin- ja tehdasrakennus ja eteläpuolella 1930-luvun alussa valmistunut Nekalan koulu.

  Tonttia on rajattu paikoin orapihlaja-aidalla, paikoin verkkoaidalla, Lounaantien puoleinen sivu on aitaamaton. PIhassa kasvaa muutamia tuijia, ruusuja ja sireenejä. Pihaa on pengerretty ja sinne on tasattu muutamia autopaikkoja. Ajotie pihaan, parkkipaikat ja sisäänkäyntien edustat ovat sorapintaiset. Muutoin piha on nurmella. Piha on pääosin perinteinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet, joiden säilyminen on tärkeää:

  Asuinrakennuksen rakennustyyppi: kaksikerroksinen puukerrostalo

  Asuinrakennuksen runkomuoto, katon muoto, saumapelikate, julkisivujen aukotus, julkisivulaudoitus, siivousparvekkeet, mahdolliset alkuperäiset porrashuoneiden sisätilojen pintamateriaalit

  Pihan luonnolliset maastonmuodot ja perinteiset pinnat (sora/hiekka, nurmi)

  Pihan perinteinen kasvillisuus: nurmi, sireeni, ruusut, orapihlaja-aita

  Katuliittymän sijainti ja hiekka/sorapinta

  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Tampereen kaupunki.

  Kartat: asemakartat, virastokartta, kantakartta, Tampereen kaupunki.

  Maastokäyntivalokuvat, Miia Hinnerichsen.

  Ortoilmakuvat, Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki.

  Rakennuslupa- ja muutoslupakuvat, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 134
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 09.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 135
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 09.03.2017
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  1 Erätie 27 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017