Alue Savimaantien asutus (A12)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Vehkajärvi
  Nimi:
  Savimaantien asutus (A12)
  Inventointinumero:
  A12
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus

Tekstitiedot

 • Historia:
  Vehkajärven kyläkeskuksen länsipuolelle, entisen maantien varteen on 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun välisenä aikana muodostunut torpista, mäkituvista, käsityöläisten itsellismökeistä ja pientiloista (A-I) muodostuva alue. Vanha maantien linja on jatkunut nykyisten Savimaantien ja Multisillantien tielinjoja mukaillen edelleen itään Rantalan tilakeskuksen läpi kylän keskustaan. Nykyisen maantien (325) valmistumiseen asti 1960-luvun alussa kaikki liikenne lännestä Vehkajärvelle on kulkenut tätä kapeaa vanhaa tielinjaa. Tien varsille rakennetut asuin- ja piharakennukset ovat pienehköjä ja vapaasti tonteilleen sijoittuneita muodostaen pienipiirteisen ja paikoin erittäin hyvin säilyneen aluekokonaisuuden.
  Kuvaus:
  Arvoalueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittävät kohteet:

  A. Kallionpää, Savimaantie 35, 211-495-2-33: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta 1931 erotettu tila, joka on ollut itsellisen mökki tai mäkitupa. Kallionpää sijaitsee Savimaantien, entisen maantien eteläpuolella, aivan tien laidassa. Pihapiirissä on 1900-luvun alussa rakennettu pieni huoneen ja keittiön hirsimökki, hirsiaitta ja 4 muuta puurakenteista talousrakennusta. Pihassa kasvaa mm. sireeniä, marjapensaita ja perennoja. Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  B. Koivuaho, Savimaantie 19, 211-495-2-32: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta 1931 erotettu tila, joka on ollut itsellisen mökki tai mäkitupa. Koivuaho sijaitsee Savimaantien, entisen maantien varressa, tien eteläpuolella. Pihapiirissä on pieni 1900-luvun alussa rakennettu huoneen ja keittiön hirsimökki, sauna ja puurakenteinen piharakennus. Pihassa kasvaa mm. koristepensaita ja perennoja. Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  C. Laurila, Multisillantie 9, 211-495-2-126: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta erotettu tila, joka on ollut itsellisen mökki tai mäkitupa. Laurila sijaitsee Multisillantien, entisen maantien varressa, tien pohjoispuolella. Pihapiirissä on pienehkö hirsirunkoinen asuinrakennus ja kolme puurakenteista talousrakennusta. Rakennushistoriallisesti ja sosiaalihistoriallisesti merkittävä pihapiiri.

  D. Mäntylä, Savimaantie 25, 211-495-2-200: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta 1938 erotettu tila. Mäntylä sijaitsee mäen nyppylällä Savimaantien, entisen maantien eteläpuolella. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 1930-luvulla rakennettu asuinrakennus ja viisi puurunkoista talousrakennusta. Pihassa kasvaa mm. koristepensaita ja perennoja. Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  E. Mäntysalo, Savimaantie 20, 211-495-2-201: Ukivahan (entinen Iltanen) tilasta 1950 erotettu tila. Mäntysalo sijaitsee Savimaantien, entisen maantien pohjoispuolella, aivan tien reunassa. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 1920-50-luvulla rakennettu asuinrakennus ja kaksi vanhempaa piharakennusta ja uudehko autotalli. Pihaa rajaa tieltä pensasaita. Maisemallisesti merkittävä osa Savimaantien asutusta.

  F. Rinne, Savimaantie 15, 211-495-2-47: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta 1950 erotettu tila. Rinne sijaitsee Savimaantien, entisen maantien ja rantaan kesämökeille vievän Hopeatien kulmauksessa. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 1950-luvulla rakennettu rapattupintainen asuinrakennus ja saman ikäinen piharakennus. Maisemallisesti merkittävä osa Savimaantien asutusta.

  G. Savimaa, Savimaantie 33, 211-495-2-208: Savimaa on todennäköisesti ollut itsellisen mökki tai mäkitupa, joka sijaitsee aivan Savimaantien, entisen maantien varressa, tien eteläpuolella. Pihapiirissä on pieni 1900-luvun alussa rakennettu huoneen ja keittiön hirsimökki sekä kolme nuorempaa puurakenteista piharakennusta. Maisemallisesti merkittävä osa Savimaantien asutusta.

  H. Taustiala, Multisillantie 5, 211-495-2-55: Viereisestä Ukivahan (entinen Iltanen) tilasta 1955 erotettu tila. Taustiala sijaitsee Savimaantien, entisen maantien ja Multisillantien kulmauksessa. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus ja kaksi piharakennusta. Maisemallisesti merkittävä osa Savimaantien asutusta.

  I. Ukivaha (Iltanen), Multisillantie 7, 211-495-2-38: Vehkajärven kylän Rantalan tilasta 1922 itsenäistynyt, todennäköisesti entinen torppa. Ukivaha (entinen iltanen) sijaitsee Multisillantien, entisen maantien varressa, tien pohjoispuolella. Pihapiirissä on pienehkö, ilmeisesti useammassa vaiheessa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa rakennettu paritupatyyppinen hirsitalo, riviaitta (1906) ja kaksi nuorempaa puurakenteista piharakennusta. Hoidetussa pihassa kasvaa mm. koristepensaita ja perennoja. Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  Aiemmat tutkimukset:
  Kulttuuriympäristöinventointi, Kuhmalahti, Vehkajärvi 2003. Rakennuskulttuurityö Kivikenkä.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Raitio, Raine: Kuhmalahden historia 3, 1865-1995. Kuhmalahden kunta, 1996.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1965. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isojakokartta 1810-1851. Kansallisarkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A12.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Arvoalua A12 Savimaantien asutus, karttaote. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A kallionpää pohjoisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kallionpää pohjoisesta (A)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  A12 savimaantietä itään.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Savimaantietä itään
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  B koivuaho as rak luoteesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koivuahon asuinrakennus luoteesta (B)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  C laurila as rak luoteesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Laurilan asuinrakennus luoteesta (C)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  D mäntylä pohjoisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Mäntylä (D) pohjoisesta
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  H taustila etelästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Taustila (H) etelästä
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  I ukivaha etelästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ukivaha etelästä (I)
  • Kuvausaika: 1.7.2016

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016