Arkeologinen kohde Kivisalmi

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Pajula
 • Nimi:
  Kivisalmi
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032041
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  kivirakenteet
 • Tyypin tarkenne:
  rajamerkit
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Rajamerkki sijaitsee kapean, Pajulanjärven ja Ottelejärven yhdistävän Kivisalmen kaakkoisrannalla ja koostuu pienempien kivien päälle nostetusta suuresta laakamaisesta pystykivestä. Kiven eteläpuolisessa pinnassa on uudelta hakkaukselta näyttävä numero 4, pohjoispuolisessa pinnassa on vuosiluku 1786. Kivi merkkaa nykyisin Kangasalan, Oriveden ja Kuhmoisten sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajaa. Historiallisesti paikkaa voi pitää Hämeen ja Ylä-Satakunnan välisenä rajakohtana, sillä Kuhmoisten puoli on kuulunut hallinnollisesti Hämeeseen ja Längelmäen sekä Kuhmalahden puolet Ylä-Satakuntaan jo 1500-luvun loppupuolelta. Rajan historian voi mahdollisesti ulottaa jo keskiaikaan, sillä Längelmäen, Kangasalan ja Kuhmoisten rajankäynnistä on kirjattu riitatapauksia jo 1499 (Suvanto 1949: 113). Asiakirjalähteiden´perusteella Kivisalmi on ollut varmuudella rajapaikkana ainakin 1600-luvulla. Paikalla oleva rajamerkki – tai ainakin sen hakkaus – liittynee vuonna 1785 vahvistettuun hallinnolliseen jakoon, jossa kihlakuntien rajat vahvistettiin, osan rajakohdista pysyessä kuitenkin muuttumattomina (Jutikkala 1949: 628-630).
 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214303
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826580 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826580 P 6826580
  I1 (ETRS-TM35FIN) 385063 I2 (ETRS-TM35FIN) 385063 I 385063

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Rajamerkki sijaitsee kapean, Pajulanjärven ja Ottelejärven yhdistävän Kivisalmen kaakkoisrannalla ja koostuu pienempien kivien päälle nostetusta suuresta laakamaisesta pystykivestä. Kiven eteläpuolisessa pinnassa on uudelta hakkaukselta näyttävä numero 4, pohjoispuolisessa pinnassa on vuosiluku 1786. Kivi merkkaa nykyisin Kangasalan, Oriveden ja Kuhmoisten sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajaa. Historiallisesti paikkaa voi pitää Hämeen ja Ylä-Satakunnan välisenä rajakohtana, sillä Kuhmoisten puoli on kuulunut hallinnollisesti Hämeeseen ja Längelmäen sekä Kuhmalahden puolet Ylä-Satakuntaan jo 1500-luvun loppupuolelta. Rajan historian voi mahdollisesti ulottaa jo keskiaikaan, sillä Längelmäen, Kangasalan ja Kuhmoisten rajankäynnistä on kirjattu riitatapauksia jo 1499 (Suvanto 1949: 113). Asiakirjalähteiden´perusteella Kivisalmi on ollut varmuudella rajapaikkana ainakin 1600-luvulla. Paikalla oleva rajamerkki – tai ainakin sen hakkaus – liittynee vuonna 1785 vahvistettuun hallinnolliseen jakoon, jossa kihlakuntien rajat vahvistettiin, osan rajakohdista pysyessä kuitenkin muuttumattomina (Jutikkala 1949: 628-630).

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot