Rakennetun ympäristön kohde Kukkola

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Vesilahti
  Kylä:
  Hakkila
  Inventointinumero:
  2011/0006
  Nimi:
  Kukkola
  Osoite:
  Kukkolantie 18
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  lohkotila
  Rakennusten lukumäärä:
  5
  Inventointipäivämäärä:
  27.09.2011

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Vanhana kantatilana paikka kertoo Mustisen kylän asutushistoriasta. Pihapiiri ja rakennukset ovat maisemallisesti keskeisessä asemassa, talo näkyy kauas Mantereentien maamerkkinä. Rakennuspaikka ja rakennusten sijoittelu tontille maatilarakentamisen perinteen mukainen. Pihapiirin kokonaisuus ja rakennusten ominaispiirteet säilyneet hyvin. Edustaa ilmaisuvoimaisesti 1900-luvun alkupuolen arkkitehtuuria.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Talo sijaitsee tasaisella kumpareella peltoaukeiden keskellä.

  Päärakennus (1) on mittasuhteiltaan hienostunut ja sopusuhteinen, malliltaan tyypillinen 1900-luvun alkupuolen talo. Tiilikatto ja vaalea lautaverhous, molemmat uusittu. Pohjoiseen mansardikattoinen pokkipääty, etelään tasainen. Ruutuikkunat alkuperäisen malliset. Kaksi ikkunallista kuistia. Sisäänkäyntipäädyn yläkerrassa koristeelliset kaari-ikkunat.

  Pihan etuosassa iso, vinkkelimuotoinen navetta (2). Punamullattu, peltikatto.

  Toisessa kulmassa saunarakennus (3). Tiilikatto, punamullattu rimalaudoitus. Ikkunat uusittu kaksiruutuisiksi.

  Kukkolantien toisella puolella suurehko, punamullattu lato (4).

  Ennen varsinaista piha-aluetta, "riihitontilla" suuri monisakarainen talousrakennus (5). Osin huonokuntoinen. Omistaja suunnittelee talousrakennuksen purkamista ja uuden rakentamista samalle paikalle.

  Historia:
  Kukkola on yksi Mustisen kylän kantataloista. 1600-luvulla tila oli ajoittain osa Laitikkaa. Vuonna 1918 liitettiin Sassiin. Talo kärsi sisällissodan taisteluista. Kukkolassa oli jonkin aikaa punaisten esikunta. Vanha päärakennus purettiin ja rakennettiin uusi samalle paikalle mutta toisensuuntaisena vuonna 1936. Navetta on vuodelta 1923. Navettaa kunnostettu 1950-luvulla. Päärakennuksen julkisivuja uusittu 2000-luvulla: laudoitus 2007 ja tiilikatto 2011, ulko-ovien vaihto meneillään.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Laskeva nurmipiha etelään, hedelmäpuita. Kukkolan tilalla on keskeinen sijainti maisemassa moneen suuntaan: näkymät Mantereentielle etelään ja pohjoiseen sekä peltoalueelle kohti Koskenjokea. Talon lähistöllä, tontin kaakkoisosassa, vanhan järvenrannan tuntumassa on rautakautinen muinaisjäännös, kuppikivi.
  Aiemmat tutkimukset:
  Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Hannu Poutiainen, Tapani Rostedt, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila, Mikroliitti Oy.
  Suulliset lähteet:
  Talon emäntä ja isäntä.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Koskenjoen suistoalue Mantereentien varrella Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Koskenkylän-Saarikunnan-Mantereen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Mustisen kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Vesilahden Koskenkylän ympäristön osakeyleiskaava-alueen rakennusinventoinnin hankealue Muu hanke- tai tutkimusalue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahden Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventointi Vesilahti
   
    Rakennusinventointi
   
  19.09.2011 18.11.2011