Maakuntamuseon lausunto 421 / 2013 Kangasala, Kangasalan asema, asemakaavaluonnos korttelissa 5022, kaava 734

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Kylä:
  Herttuala/407
  Dnro / vuosi: 421 / 2013
  Otsikko:
  Kangasala, Kangasalan asema, asemakaavaluonnos korttelissa 5022, kaava 734
  Lausunnon saaja:
  Kangasalan kunta
  Lausunnon pvm:
  22.11.2013
  Tiivistelmä:
  Kaava-alue on osa Kangasalan Aseman alueen raittimaista aluekokonaisuutta, jolla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Kaava-alueen rakennuskannasta erityistä arvoa omaavat entinen koulu ja ns. Höllin talo, joilla on rakennushistoriallista, historiallista ja maisemallista arvoa. Kaavaa laadittaessa alueen arvot on tunnistettu asianmukaisesti ja kaavan tavoitteet ovat lähtökohtaisesti mahdollisia. Kaava tukee vanhojen rakennusten säilymistä mm. kaventamalla Asemantietä. Pirkanmaan maakuntamuseo kiinnittää kuitenkin huomiota entisen koulurakennuksen kaavamerkintään. Kaavaluonnoksessa esitetty merkintä sr-17 mahdollistaa rakennuksen purkamisen. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että keskeisellä paikalla Kangasalan Aseman arvoalueella sijaitsevan, mm. julkiselta käyttöhistorialtaan merkittävän ja ominaispiirteensä hyvin säilyttäneen rakennuksen purkaminen merkitsisi alueen kulttuuriarvojen tuhoamista. Näin ollen myös koulu-rakennuksen suojelumerkintään tulee sisällyttää maininta siitä, että rakennusta ei saa purkaa.

  Monitoimikeskus Asarin ja entisen koulun kentän alue on merkitty kaavassa YL-alueeksi. Alueelle ei tällä hetkellä ole muutospaineita. Kaava kuitenkin antaa alueelle huomattavan runsaasti rakennusoikeutta, mutta ei juurikaan ohjaa sen käyttämistä. Tältä osin kaavan suunnittelua tulisi vielä jatkaa, jotta kaava ei mahdollistaisi ympäristöön sopeutumatonta rakentamista aivan arvoalueen viereen.

  Kiinteiden muinaisjäännösten osalta museo toteaa, että kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museon tämän hetkisten tietojen perusteella alueella ei ole tarvetta tehdä arkeologista inventointia hankkeen johdosta. Kaavaehdotus tulee lähettää lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue