Rakennetun ympäristön kohde Ahmankatu 19 - Sudenkatu 14

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Ahmankatu 19 - Sudenkatu 14
  Osoite:
  Ahmankatu 19
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  17.08.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeisen rakentamisen myöhäisvaiheeseen. Kiinteistö on kokonaisuudessaan hyvin hoidettu. Pihapiiri on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä samoin kuin asuinrakennus, jonka ulkoasun alkuperäistä ilmettä alentaa kuitenkin hieman uusittu katemateriaali. Porraskäytävät ilmentävät hyvin rakennusajankohtaansa säilyneiden rakennusosiensa ansiosta. Liikehuoneiston säilyminen vuokrattuna liiketilana on edistänyt tilan, erityisesti sen alkuperäisten näyteikkunoiden säilymistä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Ahmankadun ja Sudenkadun kulmassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön itä-länsisuuntainen, suorakaiteen muotoinen (n. 1000 m2) tontti sijaitsee Ahmankadun ja Sudenkadun kulmassa, siten että tontin länsipääty rajautuu Ahmankatuun ja pohjoissivu Sudenkatuun. Tonttia rajaa kaikilta sivuilta orapihlaja-aita.

  Tontilla on yksi katuliittymä Ahmankadulle ja yksi Sudenkadulle. Liittymät ovat hiekkapintaisia ajoteitä. Liittymäkohdissa on aukot orapihlaja-aidassa.

  Tontin pinta on tasainen ja pääosin nurmea. Kasvillisuutena on isoja koivuja, vuorimäntyjä, ruusuja, sireeni- ja jasmikepensaita sekä perennoja. Kasvillisuus on pääosin alkuperäistä 1950-luvun kasvillisuutta.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten itä-länsisuuntaisesti, tontin länsipäädyssä, lähellä kadunkulmaa.

  Historia:
  Kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Väinö Salmela, joka on vastannut yhteesä 10-11 kissanmaalaistalon alkuperäisistä rakennuslupapiiirrustuksista.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on erilaista rakennuskantaa seuraavasti: koillisessa ja luoteessa on mittasuhteiltaan kohdetta muistuttavat kaksikerroksiset puukerrostalot, muutoin ympäristössä on kohdetta pienempiä puolitoistakerroksisia omakotitaloja.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Ahmankatu 19 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 208 2013 28.05.2013 As Oy Ahmankatu 19, liiketilan muuttaminen asuinkäyttöön