Tutkimushanke Rakennetun ympäristön selvitys: Tampere-talo

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Rakennetun ympäristön selvitys: Tampere-talo
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Tampere-talo on 1990 valmistunut musiikki- ja kongressikeskus, jonka klassisen ja kevyen musiikin konserteissa ja kokoustapahtumissa vierailee vuosittain yli 250 000 kävijää. Rakennuksessa on 1835-paikkainen Iso Sali ja 500-paikkainen Pieni Sali, sekä lukuisia pienempiä esitys- ja kokoustiloja. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Sakari Aartelo ja Esa Piironen, jotka voittivat aiheesta järjestetyn suunnittelukilpailun vuonna 1983. Salien akustiikan on suunnitellut Alpo Halme. Tampere-talo on kaupungin omistama osakeyhtiö.

  Tampere-talon rakennetun ympäristön selvityksen taustalla on alueella käynnistyvä asemakaavamuutos. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollista hotellin rakentaminen Tampere-talon yhteyteen sekä huomioida Tampere-talon lähitulevaisuuden laajennustarpeet. Kaavamuutos perustuu talvella 2014 toteutetun tontinluovutuskilpailun tavoitteisiin ja kilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

  Tampereen kaupunki on pyytänyt Pirkanmaan maakuntamuseolta lausuntoa ko. hankkeesta 17.1.2014. Museo on lausunnossaan 3.2.2014 katsonut, että Tampere-talosta tulee kaavahanketta varten laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys, jossa arvioidaan kohteen historialliset ja rakennushistorialliset arvot sekä ympäristöarvot, kattaen myös rakennuksen keskeiset sisätilat. Selvityksen tarkoitus on siis tuottaa tietoa kaavasuunnittelun ja päätöksenteon tarpeisiin, eikä se sellaisenaan vastaa detaljitasoista rakennushistoriaselvitystä.

  Työssä tukeudutaan soveltuvin osin rakennetun ympäristön selvitysten perusmenetelmiin, mutta painopiste on laadittavan asemakaavan luonteen huomioiden yksityiskohtaisella rakennuksen ominaisuuksiin keskittyvällä tarkkuustasolla. Työssä arvioidaan laajan rakennuskompleksin eri osien arvoa sekä niiden muutoskestävyyttä ja suojelutarvetta. Tarkastelussa ovat sekä rakennuksen sisätilat ja rakenteet että rakennuksen ulkoarkkitehtuuri, ulkotilat ja kaupunkikuvalliset ominaisuudet.

  Sisältö etenee kronologisesti, eli ensin esitetään tontin ja rakentumisen historiakuvaus. Toisessa ja kolmannessa luvussa on analysoitu Tampere-talon ominaisuuksia ja tulkittu rakennuksen eri sisä- ja ulko-osien rakennustaiteellisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Arvottamistulkinnat vedetään lopuksi yhteen johtopäätöksiksi.

  Tarkastelumateriaalina ovat Tampere-talosta ja suunnittelukilpailusta laaditut julkaisut ja rakennuksiin liittyvät suunnitteludokumentit. Lisäksi kohdetta on tarkasteltu paikan päällä valokuvaamalla. Lisäksi kohteen arkkitehtia, Esa Piirosta on haastateltu 26.6.2014.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Arkkitehdit MY - Anna Hakula ja Kimmo Ylä-Anttila
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2014
  Hankkeen loppupvm:
  27.06.2014

Liitetiedostot

 •  

  Tampere-talo_rak.ymp.selv_valmis.pdf

  • Kuvaus: selvitys
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVII Tullin alue ja Sorsapuisto Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere-talo - Yliopistonkatu 55   XVII - Tulli
   
  Yliopistonkatu 55 kulttuuri