Rakennetun ympäristön kohde Akaan vanha hautausmaa

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Toijala
  Nimi:
  Akaan vanha hautausmaa
  Osoite:
  Valtatie / Kirkkotori
  Kohdetyyppi:
  kirkollinen
  Rakennusten lukumäärä:
  3
  Inventointipäivämäärä:
  25.10.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Akaan vanha hautausmaa sijaitsee Akaan (Toijalan) keskustassa Akaan kirkon ja torin läheisyydessä. Hautausmaalla sijaitsee 1500-luvun alkupuolella valmistunut kivisakasti, joka on ollut osa puukirkkoa sekä Viialan ja Konhon kartanon hautakammiot. Hautausmaa on ollut käytössä vuoteen 1890 saakka.

  Akaan vanhan hautausmaan tehdään 24.-28.10.2016 Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin rahoituksella. Inventoinnin tekee tutkija Heli Haavisto Pirkanmaan maakuntamuseosta. Inventoinnissa käydään läpi alueella säilyneet 32 muistomerkkiä ja niihin liittyvät tiedot, hautausmaan rakennukset, hautausmaahan liittyvät aiemmat tutkimukset ja hautausmaan historiaa.

  Historia:
  AKAAN KIRKKO JA KIVISAKASTI

  Kirjallisissa lähteissä mainintaan Akaan kirkolliset vaiheet ensi kerran vuonna 1483. Akaan seurakunnan perustamisasiakirjassa sanotaan talonpoikien pyytäneen pappia heidän kirkolleen.Paikalla on siis ollut jonkinlainen kirkko jo vuonna 1483, jolloin Akaa kuului vielä Sääksmäen seurakuntaan. Pentti Zetterberg on dendrokronologisilla mittauksilla ajoittanut kivisakastin rakentamisen vuoteen 1506-1507, joten todennäköisesti kirkko ja hautausmaa ovat olleet samalla paikalla jo aikaisemmin.

  Vanhaa puukirkkoa korjattiin useita kertoja. 1600-luvun alussa paikalle rakennettiin uusi puukirkko. Vuonna 1817 seurakunnan nykyinen kirkko valmistui uudelle paikalle, torin toiselle puolelle. Vanha puukirkko purettiin ja jäljelle jäi kivisakasti. Kirkon hirret myytiin huutokaupassa Kurvolan kartanon uuden päärakennuksen rakennuspuiksi.

  Kivisakastissa toimi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Toijalan museo. Vuonna 1933 kivisakastin oven päälle kiinnitettiin graniittinen muistolatta, jossa kerrotaan paikalla sijainneesta puukirkosta ja muistutetaan hautausmaarauhasta.

  VANHA HAUTAUSMAA

  Akaan vanhan hautausmaan lähellä, Kirkkomäen kaakkoisrinteessä, sijaitsee 1000-luvun alun polttokenttäkalmisto. Kalmisto sijaitsee paikalle rakennetun kerrostalon pihamaalla. Paikalta on löytynyt rautakautisia esineitä, mm. keihäänkärjen, miekan, viikatteenterän, pronssisen hevosenkenkäsoljen, pronssisen spiraalirannerenkaan katkelma. Akaan kirkonmäen alue on toiminut hautapaikkana jo kauan ennen ensimmäisen kristillisen kirkon ja hautausmaan perustamista.

  Akaan kirkon ja kivisakastin lattian alle haudattiin seurakunnan arvohenkilöitä 1770-luvulle saakka. Vuonna 1822 kirkon lattian alle hautaaminen kiellettiin keisarillisella käskyllä autonomisen Suomen seurakunnissa. Tästä lähtien merkittävät suvut saivat tarkkaan määritellyt hautapaikat kirkon läheisyydestä. Hautausmaan eri alueilla oli oma arvojärjestyksensä. Hautapaikoille pystytettiin muistolautoja ja ristejä. Kiviset muistomerkit yleistyivät 1800 -luvun lopulla.

  Vanhan hautausmaan vaiheista löytyy dokumentteja mm. hautausmaan laajennuksista ja korotuksista. Pitäjänkokouksessa 5.12.1773 keskusteltiin hautausmaan pienestä pinta-alasta, ja tammikuussa 1776 sovittiin hiekanajosta hautausmaan eteläpuolelle. Vuoden lopussa, pitäjänkokouksessa 8.12.1776 hautausmaan ahtaus oli jälleen aiheena. Kokouksessa päätettiin myös kirkkoherra Gabriel Favorinin pyytämästä hautapaikasta Akaan hautausmaalla. Hautapaikalle luvattiin kokouksessa seurakunnan "ikuinen" hoito.

  Hautausmaata laajennettiin ja korotettiin useita kertoja 1800-luvun aikana. Mm. kirkonkokouksessa 1874 päätettiin, että "santaa vedetetään sinne tänä talvena kaksikymmentä kuormaa joka manttaalista". Hautaukset vanhalle hautausmaalle loppuivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vuonna 1890, kun Akaan uusi hautausmaa valmistui Sontulantien varrelle. Viimeinen vanhalle hautausmaalle haudattu oli kirkkoherra Johan Laurénin leski Johanna Sofia Laurén 20.10.1912. Laurénien muistomerkki on säilynyt hautausmaan pohjoisreunalla.

  Kirkkohallintokunta päätti kokouksessaan 8.5.1951 pyytää hautausmaasuunnitelmiin erikoistuneelta taiteilija Ilmari Wirkkalalta ehdotuksen vanhan hautausmaan puistoalueen järjestelyksi. Wirkkala teki tässäkin tutkimuksessa pohjana käytetyn "Akaan vanhan kirkkopuiston kaunistussuunitelman", joka on käsin piirretty yksityiskohtainen kartta hautausmaan muistomerkeistä, rakennuksista, puustosta ja suunnitelma jatkotoimista. Wirkkalan suunnitelmassa ehdotettiin mm. suihkulähteen perustamista hautausmaan portin ja kivisakastin välimaastoon. Wirkkala myös dokumentoi paikalla vuonna 1951 olleet muistomerkit, mikä oli arvokas lähde nykyistä inventointia tehdessä.

  Ilmari Wirkkalan suunnitelma toteutettiin osittain, mm. hautausmaalla edelleen olevat kulkuväylät, jotka muodostavat ympyrän hautausmaan keskiosaan. Suihkulähde oli tarkoitus rakentaa ympyrän keskelle. Suunnitelma eteni vesijohtotöihin asti vuonna 1954 mutta kariutui lopulta. Vesijohdotus on myöhemmin purettu. Kivisakastin länsipuolella on edelleen kivipylväs, johon oli kaunistussuunnitelman mukaan tarkoitus laittaa aurinkokello.

  VIIALAN JA KONHON KARTANON HAUTAKAMMIOT

  Akaan vanhalla hautausmaalla on kaksi hautakammiota, Viialan ja Konhon kartanon hautakammiot. Sakastin etupuolella sijaitseva Konhon hautakammio on näistä vanhempi. Akaan historia -kirjan mukaan se saattaa olla kirkkoherra Gabriel Favorinin itselleen rakennuttama. Hän pyysi lupaa hautakammion rakentamiseen vuonna 1776.

  Sakastin itäpuolella sijaitseva Viialan hautakammio on rakennettu 1810. Rakennuttaja oli Viialan kartanon omistaja Berndt Johan Mellin*. Viimeisenä kammioon on haudattu Viialan kartanon omistaja Karl August Granfelt vuonna 1877. Hautakammiota korjattiin 1900-luvun alussa, jolloin liikemies Nils Idman korjasi äitinsä sukuun liittyvän hautakammion. Kammion oviaukkoa koristavat pylväsreliefit.

  * = Toisen lähteen mukaan (Terveiset Toijalasta -postikorttikokoelma 2006) Viialan hautakammio on rakennettu 1844.

  HAUTAUSMAAN MUURI JA PORTTI

  Pitäjänkokouksessa 21.9.1828 päätettiin, että hautausmaan ympärille ei tehdä enää aitaa puusta, vaan harmaakivestä. Aidan päälle laitetaan turvekerros. Hautausmaan muurin rakentajaksi valittiin puuseppä Gustaf Grönlund helmikuussa 1831. Kivimuuria on mahdollisesti korotettu 1932.

  Hautausmaan sisäänkäynti on Valtatien puolelta hautausmaan länsisivulta. Sisäänkäynnin molemmin puolin on kaksi jykevää, nelikulmaista pylvästä 1830-luvulta. Hautausmaalle johtava rautaportti on siirretty seurakunnan varastotiloihin uudelle hautausmaalle.

  Osa Akaan vanhan hautausmaan muurista oli purku-uhan alla vuonna 1979, kun hautausmaan itäpuolitse kulkevaa Valtatietä laajennettiin. Muuri säilyi paikallisten aktiivien ja Museoviraston puututtua asiaan. Vuonna 2015 muurin läheltä, hautausmaan itäpuolelta purettiin rakennus. Uusi rakennus tehtiin lähelle hautausmaan muuria. Muurissa on paikoitellen sortuneita kohtia, jotka tulisi kunnostaa. Kunnostukseen on saatavissa ohjeistusta Museovirastosta.

  INVENTOINNIN TULOKSET

  Ilmari Wirkkalan kartassa vuodelta 1951 Akaan vanhalla hautausmaalla on ollut 46 hautapaikkaa, mukaanlukien kaksi hautakammiota. Hautapaikalla on pääosin yksi muistomerkki, joissakin tapauksissa kaksi tai kolme. Muistomerkkien numeroinnissa on käytetty Wirkkalan karttaan perustuvaa numerointia.

  Vuoden 2016 inventoinnissa alueelta löytyi 32 ehjää muistomerkkiä. Suurin osa säilyneistä muistomerkeistä on eri kokoisia harmaagraniittisia pystykiviä. Muistomerkki 021 Kurvola on makaava kivi kivisakastin lähellä. Hautausmaalla on säilynyt 8 rautaista muistomerkkiä, joista kuusi on rautaristiä, yksi puunmuotoinen muistolaatta (018 Kataja) ja yksi suurikokoinen, koristeellinen pystymuistomerkki (045 Tiura).

  Verrattuna vuoden 1951 inventointiin on hautausmaalta hävinnyt etenkin rautaristejä, 18 kappaletta. Näiden lisäksi muutamien muistomerkkien, esim. 039 Nylund kaikkien kolmen muistokiven päällä olleet rautaristit ovat kadonneet.

  Akaan kivisakasti ja vanha hautausmaa on paikkakunnalla erityisen arvokas kulttuuriympäristön kohde. Kivisakastin, hautakammioiden, hautausmaan muistomerkkien ja muurin kunto kertovat oman alueen historian ja paikkakunnalla eläneiden ihmisten kunnioituksesta.

  Aiemmat tutkimukset:
  Hanke: Toijala, Kivisakasti SM-alueen länsipuoli kaivutöiden arkeologinen valvonta 2006

  Hanke: Konekaivun arkeologinen valvonta Akaan kivisakastin muinaisjäännösalueen eteläpuolella 29.-30.6.2015

  Arkeologinen kohde: Muinaisjäännösrekisteritunnus 864010003, Kirkkomäki. 1000-luvun alun polttokenttäkalmisto.

  Kirjalliset lähteet:
  Ilmari Wirkkalan tekemä "Akaan vanhan kirkkomaan kaunistussuunnitelma" vuonna 1951. Suunnitelmaan on merkitty silloin kirkkomaalla olleet muistomerkit ja vainajien nimet, lisätietoja hautakammeista, alueen olemassaolevaa ja suunniteltua puustoa ja polkuja ym. Kartta löytyi kirjasta Vanhan Akaan kuvia, toim. Lea Seppänen 1992. Alkuperäisen kartan sijaintipaikka ei ole tiedossa ja lyhyen projektin puitteissa arkistotyöt eivät olleet mahdollisia.

  Lehto, Juho. Akaan kirkon vuosisataisjulkaisu 1483-1917.

  Suvanto, Seppo. Akaan historia I. Vammala 1954

  Suvanto, Pekka. Akaan historia II. Vammala 1954

  Painamaton lähde:

  Akaan ent.kirkkoherra Sauli Turja on parhaillaan kirjoittamassa Akaan seurakunnan historiikkia. Hänen Akaan vanhasta kirkosta ja hautausmaan vaiheista toimittamansa taustatiedot olivat merkittävä tietolähde inventoinnissa.

  Suulliset lähteet:
  Akaan seudun sukututkijat, puh. joht. Pekka Ahlfors (2016). Inventointiin saatu taustatietoa Akaan kivisakastista ja hautakammioista. Akaan seudun sukututkijoilla on lisätietoa myös vanhalle hautausmaalle haudatuista henkilöistä.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 193
  • Alanumero: 104
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 21
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 23
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 32
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 194
  • Alanumero: 39
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvausaika: 25.10.2016
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Valtatie muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Valtatie , Akaa muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003 Valtatie , Akaa muu
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Akaa
   
  Toijala
   
  Akaan kirkkomaisema julkisine rakennuksineen Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
    Akaan kirkon ja torin ympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Avaa          

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaan vanhan hautausmaan inventointi Akaa
   
  Toijala
   
  Hautausmaainventointi
   
  24.10.2016 28.10.2016
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Toijalan rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema Akaa
   
  Toijala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2009 09.04.2009
  Avaa Toijalan rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema - inventointiraportti 1989 Akaa
   
  Toijala
   
  Rakennusinventointi
   
  01.01.1989 31.12.1989

Muistomerkit, haudat

 •  
  Haudat:
  Tunnuskuva Haudan nimi Osasto Rivi Hauta
   
  Avaa
  af Forselles
   
  01 01 002
   
  Avaa
  Ahonius
   
  01 01 014
   
  Avaa
  Björklund
   
  01 01 001
   
  Avaa
  Ekstrand
   
  01 01 044
   
  Avaa
  Estlander
   
  01 01 003
   
  Avaa
  Grönkulla
   
  01 01 028
   
  Avaa
  Hautaa
   
  01 01 040
   
  Avaa
  Heltan
   
  01 01 013
   
  Avaa
  Henriksson
   
  01 01 008
   
  Avaa
  Hildén
   
  01 01 005
   
  Avaa
  Iso-Pennola
   
  01 01 029
   
  Avaa
  Kataja
   
  01 01 018
   
  Avaa
  Kaulo
   
  01 01 034
   
  Avaa
  Kurvola
   
  01 01 021
   
  Avaa
  Köyväri
   
  01 01 016
   
  Avaa
  Laatu
   
  01 01 031
   
  Avaa
  Laccenius
   
  01 01 024
   
  Avaa
  Laurén
   
  01 01 006
   
  Avaa
  Masalin
   
  01 01 004
   
  Avaa
  Monkola
   
  01 01 009
   
  Avaa
  Mustila
   
  01 01 042
   
  Avaa
  Nylund
   
  01 01 039
   
  Avaa
  Nylund
   
  01 01 041
   
  Avaa
  Ostlander
   
  01 01 046
   
  Avaa
  Perdén
   
  01 01 026
   
  Avaa
  Salonen
   
  01 01 015
   
  Avaa
  Siukola
   
  01 01 033
   
  Avaa
  Sjöstedt Rätty
   
  01 01 035
   
  Avaa
  Tamlander
   
  01 01 022
   
  Avaa
  Tamlander
   
  01 01 023
   
  Avaa
  Tiura
   
  01 01 045
   
  Avaa
  Toivonen
   
  01 01 043
   
  Avaa
  Wahlman
   
  01 01 027
   
  Avaa
  Wiborg
   
  01 01 010