Tutkimushanke Pirkkala, Tursiannotko. Kaivutöiden arkeologinen valvonta 24.11.2015

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
 • Nimi:
  Pirkkala, Tursiannotko. Kaivutöiden arkeologinen valvonta 24.11.2015
 • Hankkeen tyyppi:
  Valvonta
 • Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pirkanmaan maakuntamuseo teki Tursiannotkon muinaisjäännösalueella arkeologisen valvonnan virkatyönä 24.11.2015. Työ liittyi paikalle rakennettavan omakotitalon vesi- ja viemärilinjojen kaivamiseen. Kaivettava alue oli havaintojen perusteella peltoa, jonka alla oli puhdas pohjamaa. Mitään muinaisjäännökseen vitaavaa ei havaittu.

  Kartta liitteenä.

 • Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Ulla Moilanen
 • Hankkeen alkupvm:
  24.11.2015
 • Hankkeen loppupvm:
  24.11.2015

Tekstitiedot

 • Johdanto:
  Pirkanmaan maakuntamuseo sai ilmoituksen 17.11.2015 kaivutöiden aloittamisesta Pirkkalassa osoitteessa Kierikantie 13, joka sijaitsee Tursiannotkon muinaisjäännösalueella. Työ liittyi paikalle rakennettavan omakotitalon vesi- ja viemärilinjojen kaivamiseen. Maakuntamuseo kävi valvomassa kaivutöitä virkatyönä 24.11.2015. Paikalla oli Ulla Moilasen lisäksi Sami Raninen.

  Tarkastettujen alueiden kartta liitteenä.

 • Hankealue:
  Kaivutyö sijoittui Kierikantien eteläpuolelle, vanhalle peltoalueelle, joka rajautuu etelässä Kotolahteen.
 • Menetelmät:
  Kaivutöissä maata poistettiin kaivinkoneella noin 1 metrin levyisellä kauhalla ohuina kerroksina, minkä jälkeen paljastunut taso sekä kaivettu maa käytiin läpi metallinilmaisimella sekä lapiolla ja lastalla. Myös kaivannon profiilit tarkastettiin. Talon rakennuspaikalta oli jo ehditty poistaa maata suuriin maakasoihin, jotka oli kasattu tontin eteläosaan. Tätäkin maata käytiin läpi metallinilmaisimella sekä lapioin kääntämällä.

 • Tulokset:
  Valvonnassa ei havaittu rakenteita tai värjäymiä, eikä valvonnassa tehty lainkaan esinelöytöjä. Maaperä paikalla oli savea/silttiä, ja koostui etenkin Kierikantien läheisyydessä noin 25-30 cm paksuisesta peltokerroksesta, jonka alla oli puhdas pohjamaa. Kaivannot kaivettiin tällä alueella noin 70-100 cm:n syvyyteen. Suunnitellulla rakennuspaikalla kallio oli lähellä maanpintaa. Havainnointiolosuhteet olivat yleisesti ottaen melko huonot, sillä pintamaa oli jäässä ja lunta oli runsaasti.

 • Yhteenveto:
  Pirkanmaan maakuntamuseo teki Tursiannotkon muinaisjäännösalueella arkeologisen valvonnan virkatyönä 25.11.2015. Työ liittyi paikalle rakennettavan omakotitalon vesi- ja viemärilinjojen kaivamiseen. Kaivettava alue oli havaintojen perusteella peltoa, jonka alla oli puhdas pohjamaa. Mitään muinaisjäännökseen vitaavaa ei havaittu.

Kuvat

Liitetiedostot

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
   
  Avaa
  Pirkkala
   
    Tursiannotko Pirkkala
   
    604010015 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
  kivikautinen
  moniperiodinen
  rautakautinen
   

Alueet

Rakennetun ympäristön kohteet

Muistomerkit

Lausunnot